Kamerorna var på

Expressen publicerar nu ett filmklipp från grälet mellan Olofsson och Wetterstrand. Man vet också att berätta att bråket fortsatt på partiernas hemsidor:

Centerpartiet presenterade tidigt på morgonen en rapport på sin hemsida där man hävdar att det saknas 8,2 miljoner ton koldioxid i de rödgrönas åtgärder för att få ner utsläppen. ”Klimatbluffen: åtgärder saknas för nio tiondelar av egna klimatlöftet”, lyder en rubrik i rapporten.

Ungefär samtidigt kom Miljöpartiet med en egen rapport där man gick till attack mot regeringens klimatarbete. Miljöpartiet hävdar i rapporten att det kommer att ta 195 år innan Sverige når EU:s klimatmål. Man skriver även att Sverige förra året trillade från 10 till 18 plats i en klimatrankning av världens länder.

Att miljön får en mer framträdande plats i debatten är utmärkt, att det sker på ett underhållande sätt som får folk att undra vad som kommer härnäst är inte dumt det heller.

55 tankar om “Kamerorna var på

 1. Anledningen till utebliven miljödebatt är att MP inte vill ha en debatt. Deras mål innebär sån inskränkning för gemene man att de inte vill tala om vad det innebär. CP är och förblir det bästa alternativet för dom som tänker vill rösta grönt.
  Bertil M

   • Finns det några argument för varför centern skulle vara så bra? Inte allmänt tyckande, inget om varför MP skulle vara sämre, utan faktiskt argument för varför centern skulle vara värt att lägga sin röst på?

    • Jag tycker om kombinationen miljö och fokus på det lokala näringslivet i närhet till naturen och resurserna. C har många förslag som är bra för småföretagarna. Jag tycker RUT är en bra idé. Omnämnt på annan plats. Det har hänt mycket mer på miljöpolitikens område än det gjorde under förra regeringen och jag tycker centern stått bakom det mesta. Centerns miljöpolitik är bra för glesbygdens folk, vilket jag tror är nödvändigt för att lyckas.

    • Du tycker inte att centerns tydliga skiftning mot storstäder och försök att flirta med nya sorters väljare i kombination med bland andra partiledarens ibland överdrivet populistiska utspel stör?

    • Nej, det behöver du inte påpeka, det är fullkomligt irrelevant eftersom det som efterfrågades var argument för centern, inte emot miljöpartiet. Finns det inte fler argument för ett parti än att man är tvungen att börja kasta skit över andra för att framstå som nobel i kontrast har jag svårt att känna respekt för partiet i fråga.

 2. När mp ville skänka miljoner till biltillverkaren GM så bestämde jag mig för vilket parti som är mest miljövänligt.

  Att jag sedan känner starkt för glesbygden, bruksorterna och de delar av landet som drabbas värst av mp’s straffskatter får mig att inse att miljön är oerhört viktig men annat måste också vägas in.

 3. Jag tycker det är på tiden att miljödebatten börjar handla om annat än människan och konsekvenserna för oss och vårt dagliga liv. Människan jobbar idag stenhårt på att utrota arter i vår värld, både medvetet (som t ex blåfenad tonfisk, som jagas till sista fisken och lagras frysta i stora lager i väntan på att priserna ska stiga ännu mer pga att det inte finns någon kvar) och som en direkt följd på råvaruutvinning och skövling av arters hemvister.

  ”Gemene man” MÅSTE ta ett ansvar för detta, man kan inte hävda att det är för stora ”inskränkningar” i deras vardagliga rutiner eller plånböcker. Det är fanimej vår plikt som del i det ekologiska nät som vår värld är uppbyggd av. Människan är inte oberoende av den värld vi lever i eller av de arter som lever i den. Människans överlevnad är beroende av alla arters överlevnad. I våran plast-, glas- och betongvärld där vi behandlar andra levande organismer som antingen skadedjur eller ogräs glömmer vi lätt detta.

  • Det är en helt riktig ståndpunkt men vägen till ett bra och rättvist sätt att göra det är fortfarande lång och partierna är inte överens om hur.

   Utvidgat RUT/ROT som stimulerar tjänstebyte för slutkonsumenter flyttar bort pengar från onödiga stora resursslukande prylar. Sänkt tjänstemoms kan däremot tyvärr innebära skatteminskning på miljööförstörande verksamheter.

   Omställning till miljöbilar och mer vindkraft stimulerar en framtidsindustri med miljömässig profil. Stora subventioner till biltillverkare riskerar tyvärr att omintetgöra alla sådana positiva effekter. Varför ville miljöpartiet åt fel håll?

   Det är tyvärr inte färdigtänkt alls.

  • Kalle, du uttrycker dig väl, och du har helt rätt. Envisas vi med att se saken ur vårt snäva snöda vinningsperspektiv står vi snart där i mörkret med en utbrunnen tändsticka i handen.

 4. Det är en bil som väger lite och som har lite hästkrafter. Vikt och hästkrafter är saker som genast ökar utsläppen avsevärt. En motsvarande ny bil hade förstås varit ännu bättre utifrån de dagliga utsläppen men i och med att jag kör så lite med den är aspekten att tillverkningen står för hög miljöbelastning ett stor plus på en gammal bil.

   • Jag tror att mitt beslut är ganska genomtänkt! Den har förstås välfungerande katalysator, äldre en så är den inte.

    Ja och sen apropå centerns miljöpolitik är den starkt positiv till byte av bil till nyare miljövänlig medan mp är mer tveksam till detta scenario.

    • Det är jag övertygad om att du tycker, annars skulle du knappast ha fattat det.

     Jag håller med mp i det fallet, det är inte nya varianter av samma tänk som ska till utan som Kalle sa längre upp, ett nytt sätt att tänka och förhålla sig.

    • Jag hoppas att du inte har gått på bilindustrins propaganda i så hög grad att du missat hur mycket sämre bilar blir miljömässigt om de är stora.

     Jo gärna nya tänk, men hur mycket jag än tycker om tåg vågar jag inte påstå att det är nytt. I så fall är nog elhybrid med återmatning av energi vid bromsning mycket nyare. Jag tycker tågtunneln genom Hallandsåsen visar på att de kan finnas avigsidor på stora miljöinvesteringar. En del norrländska nya tågbanor känns också som samhällsekonomiskt storslöseri.

     Det här med mindre och väl genomtänkta steg på miljöområdet är ytterligare en centerstyrka.

    • Ursäkta? Din kommentar om bilindustrins propaganda är helt obegriplig, hur du fått intrycket att jag skulle förespråka stora bilar begriper jag inte.

     Att tänka nytt, Jan, är inte detsamma som att tänka mer av det gamla.

 5. I min lilla by uppfattar jag centern som bönder som ser miljön ungefär som ett räntefritt bankkonto. De fnyser åt ekomjölk, kör statsjeepar och lämnar kalhyggen i sina spår.

  Men debatten var intressant och gav mig högre uppfattning om både Maud och Maria. Det var två kvinnor som är djupt investerade i det de håller på med, pålästa och passionerade.

  • Min uppfattning om bönder är att de ibland har nytta av jeep och att de ofta gör stora miljöinvesteringar som får vårt köp av ekomjölk att framstå som ganska småttigt.

   Jag håller med om att det var trevligt att se två kvinnliga politiker som höll så hög klass på diskussionen. Det borde ge ytterligare tjejer kraft att ge sig in i politiken och se till att de är grundligt pålästa. Här är det nog dags för en och annan gubbe att maka på sig!

    • Nej, jag är inte bonde och har ibland hamnat på kollisionskurs med människor som jag ibland upplever som lite tröga. Jag har dock fått fundera igenom den känslan och öka min respekt för den yrkeskår som ägnar sig åt den mest grundläggande verksamheten för mänsklig överlevnad.

     Oops könet är inte relevant egentligen, men jag kunde inte låta bli att observera och glädja mig åt att en av de friskaste och viktigaste debatterna hade två kvinnor i den. Det känns roligt för mig att det finns bra förebilder för mina döttrar.

    • Vad menar du nu? Människor som du upplever som tröga?

     Nej, könet är inte relevant, uppriktigt talat kändes det som att du försökte dra fokus från något när du ändå lyfte fram det. Det är tråkigt.

    • Jag ville bara förtydliga att även om jag har mycket annorlunda liv och värderingar än en bonde hyser jag stor respekt för dem som yrkesgrupp. Vi är många fler som har lite kontakt med jordbruket men en förståndig miljöpolitik görs i samklang med de som ska verka närmast med naturen.

    • OK det satt hårt inne att jag gärna lyfter fram Maud och Maria som kvinnor kan bero på att jag skäms lite över att jag tycker att Mona är totalt usel.

    • Vore det möjligt, tror du, att vi skulle kunna lämna detta med kön utanför diskussionen? Det tenderar att överskugga allt annat.

     Jag förstår dock fortfarande inte vad du menade när du skrev ‘tröga människor’? Det är självklart att det är viktigt att ta in jordbruket i ekvationen när man pratar om miljöpolitik, det är en av de näringar som har störst direkt och påtaglig påverkan.

    • De bönder jag har träffat har inte varit först med att byta till ekomjölk eller bojkotta apelsiner från Spanien. De har inte heller varit först med att fundera på åtgärder mot klimathotet, det har kort sagt varit lite tröga med att ta till sig vissa saker.

     Jag kan därför förstå Helena’s kommentar här tidigare men vill sen komplettera med att närheten till naturen och beroende av marken runt omkring skapar en förståelse för systemen vi är så beroende av som kan vara mycket viktigare för de stora miljöbesluten än de små åtgärder vi storstadsbor kan åstadkomma. Bönder har av rena överlevnadsskäl alltid varit lite skeptiska till de centrala påbuden och det bör vi respektera.

    • Bönder är företagare, och jordbruk en näring, inte ett kall. Den ekonomiska aspekten är essentiell. Många av de metoder som används i dagens stordriftsjordbruk leder till konsekvenser för miljön, både just på platsen och miljön i stort. Det måste man ha klart för sig.

     Det är lätt att romantisera jordbruksverkligheten, men håll i minnet att det handlar om företagande och den ekonomiska verkligheten styr verksamheten i högre grad än närhet till naturen och samklang.

    • Bönder är företagare och det är förstås med ekonomiska styrmedel vi ska försöka få dem att välja så miljöeffektivt som möjligt!

     Bönder är kunniga på sitt yrke så de reagerar på detaljregleringar från okunniga på samma sätt som vi lärare reagerar på en hobbypolitiker som ska tala om hur vi ska vara i klassrummet eller en ammande mamma som får ”expertkommentarer” om bröstpumpar av Lars Ohly. Detta är vad jag menar med respekt.

    • Jordbruket är en väldigt speciell bransch, där tradition spelar stor roll och ibland tillåts väga över gentemot forskning och utbildning.

    • Ja, det håller jag med om det var lite det jag pratade om när det gäller tröghet men jag vidhåller att det är olämpligt att stövla in där med besserwisserstövlar.

     På samma sätt har jag hört att ”skolan är en väldigt speciell värld som inte kan se samhällsförändringar” i en argumentation för att låta någon hobbypolitiker in och pilla i skolans detaljer.

 6. Jag tycker att det är viktigt att forskare avgränsar vad de egentligen kommit fram till och så att inte bra forskning blir nedsvärtad av att användas utanför vad som är berättigat. En viss försiktighet när det gäller förändringar är nödvändigt även om jag självklart tycker att jordbruket ska styras om mot mer miljövänliga metoder.

  Robert E Slavin tog fram intressanta rön kring att nivåindela och tog död på något som var på mode då. Elever nivåindelades i parti och minut utan andra skäl än att det troddes vara bra. När denna forskning idag används för att rättfärdiga grupper som inte matchar lärares kompetens, för att förhindra val efter intresse osv känns det som att man överanvänder forskningsrönen.

  • Forskares uppgift är att ta reda på, pröva och tar reda på mer. Det är inte deras uppgift att ta ansvar för hur eller var deras forskning används. Vore det så skulle mycket av forskningen kvävas i sin linda.

 7. Jan, min kommun styrs av bönder och jag tycker inte att de gör ett bra jobb. Man ser naturen som något man skördar (skövlar), inte som en tillgång som behöver förvaltas och vårdas.

  Morricas beskrivning stämmer väl överens med den bild jag har.

  • Att se resurser som del i kretslopp istället för något som ska utvinnas är något som ännu inte fått genomslag nästan någonstans i vårt samhälle och inte i någon större utsträckning globalt heller. Här handlar det om en rejäl ”synvända” för oss människor. Våra system och begrepp som ägande, utvinning mm behöver modifieras så att marknadsekonomin understödjer hållbar resusrsanvändning. Det blir dock bara dåligt om det inte sker i en dialog med viktiga kunskapsområden även om man tycker de är tröga till förändring. Det viktigaste är kanske att lyssna och förstå vad vi själva ska göra.

    • Jag har säkert områden som fortfarande är blinda fläckar men lockade min dotter att göra en film om returförpackningar, läser kurser, böcker och mängder av material för att kunskapsmässigt förbereda mig för en synvända.

    • Ifall man tittar på mina inlägg så framgår ganska ofta att jag tror på de praktiska vägarna till kunskap. Även en teoretiker som jag lär sig mycket genom att också göra saker.

     ”walk the walk” är därmed en naturlig del av mitt sätt att ta mig an problemet.

     Här anser jag att centerpartiets konkreta steg matchar mitt sätt att göra saker medan mp har stora luddiga mål där några andra ska gå vandringen åt dem.

    • 1. Subventioner till förnyelsebar energi: Ett flertal paket med mycket pengar till forskning och andra typer av ekonomiskt bistånd till vindkraft etc.

     2. Förenklingar av många regler för att göra det enklare att bygga, prova nya lösningar för återvinning och skapande av förnyelsebar el.

     3. Skapande av möjligheter för att ta till vara spillvärme i högre utsträckning.

     4. Rejäla satsningar på tåg och infrastruktur som ger mindre utsläpp.

     5. Miljöbilspremier och olika sätt att stödja framväxten av en mycket bättre bilpark.

    • Dessa evinnerliga miljöbilspremier! Bilar är sååååååå nittonhundratal, vi lever i ett annat årtusende nu! Den som inte lever på landet behöver ingen bil.

    • Den som bor i glesbygd behöver ett personligt fordon av något slag och det är verkligen många trafikmönster med skjutsning till dagis etc. där bilen är ett mycket bättre än kollektivtrafiken.

     Jag är en stor kollektivtrafikresenär som blev vansinnigt upprörd när miljöpartiet ville subventionera bygget av stora tunga bensinslukare på GM (SAAB). Jag är ingen förespråkare av etanolbilar heller. Toyota mfl har dock visat att man kan skapa resurssnåla bilar, bilar som har riktigt låga utsläpp och använder lite resurser vid tillverkningen. När man ser teknikutvecklingen är det tydligt att det kommer finnas riktigt bra miljöalternativ som inte innebär kollektivtrafik. Tåg och spårbundet är bästa system men bara när det är fråga om många resenärer och långt mellan stoppen.

     Miljöbilspremien leder åt rätt håll!

    • Nej, den leder åt fel håll. Den leder åt det håll som bevarar gammalt tänk, som bevarar gamla strukturer och gamla metoder.

     Det behövs ett nytt tänk, framförallt i tätorterna men i hög grad i glesbygden också – ett långsiktigare tänk där man bygger och planerar utifrån kollektivtrafik i första hand. Ett långsiktigare tänk där man ser till att kollektivtrafiken finansieras via skattsedeln, underhålls och planeras på ett sånt sätt att den faktiskt är ett hållbart alternativ.

    • Som naturvetare och tekniker tar jag helst i avstamp i vad som rimligt med den utgångspunkten. Jag har djup förståelse för samhällsomdaning i riktning mot mer kollektivtrafik och spårbundna transporter men det finns inte ens teoretiska möjliggheter att genomdriva det hela vägen. Spårbundet är dyrare vid täta start och stopp hur man än konstruerar, en logistisk analys visar att det skulle bli enormt höga restriktioner på platser för boende, arbete och fritid om vi ska ha ett system med kollektivtrafik i alla situationer. Tyvärr helt orealistiskt.

     När man då ser att enskilda fordon med låg miljöpåverkan är mer än realistiskt, till och med realistiskt på ganska kort sikt så framstår steg i den riktningen som ytterst naturliga.

Hur tänker du kring detta?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s