Ansvar

Vi hamnar i diskussionen om ansvar och ledarskap i skolan igen. Vem har ansvaret? Har alla ansvar? För olika delar? För allting tillsammans? Har någon övergripande ansvar, och ansvar för att andra tar sitt ansvar? Är det någon som inte har ansvar för något?

Jag hävdar, envetet och oomkullrunkeligt, att alla har ansvar, ingen har ansvar för allt, allas ansvar hänger ihop och att om inte alla tar sitt ansvar faller hela konstruktionen. Jag hävdar också att om någon försöker lasta över sitt ansvar på någon annan försvagas konstruktionen, på samma sätt som den försvagas om någon tar på sig någon annans ansvar oombedd.

Ungefär såhär i starkt förenklad version, där varje färgplupp [bka nod] representerar en person eller en grupp personer – politiker, rektor, lärare, elev, förälder etc:

Allt hänger ihop, även de som inte är direkt sammanlänkade hänger ihop och påverkar varandra.

44 tankar om “Ansvar

   • Mina tankar om att glädjas över våra olikheter är min första tanke om hur det skulle kunna göras utan att skada lärarnas självbild.

    Min lillasyster gjorde ett förtydligande kring Florence Nightingale om att samtidigt som hon lyfte sjuksköterskornas status och självbild så förtydligade hon ansvaret hos andra grupper runt omkring.

    Att det finns en risk att förlora något värdefullt är självklart men det finns också en möjlighet.

 1. Ingenting är starkare i ett nätverk än den svagaste länken.

  Och det är väl det som är hemskt. Nätverk är svåra saker och det som till att börja med verkar så bra kan helt plötsligt bli ruskigt.

  Därför är det viktigt att ständigt kommunisera beteenden och värdegrunder i ett nätverk. Inte bara attityder som jag tycker allt för många ägnar sig åt.

 2. Jag skulle vilja fundera kring när ansvar går över i civilkurage. Vi har ju många förhoppningar om skolan som samhällsförbättrar. De som verkar i skolan kan lätt hamna i konflikten mellan skolans värderingar och någon annan grupps. Min upplevelse är att att lärare är en snäll yrkeskår. Det är något jag tycker är bra men det kan ju ha effekten att vi är dåliga som kamporganisation. Skolan bör gå i takt med övrig samhället och inte vara fanbärare för samhällsförändring, eller?

  • Någon fanbärare för samhällsförändringar är ni inte. Men ni är en politiskt styrd organisation som har ett uppdrag från staten att bibringa kunskaper och normer för beteenden och värderingar.

   Därför är det viktigt att kollegiet diskuterar värderingar utifrån lagar och styrdokument. För lagarna i dessa delar som har att göra med värderingsfrågor som kan spilla över i diskriminering och kränkning är strikta. Det innebär att det är huvudmannen som måste bevisa att man gjort allt för att inte sådan ska uppstå.

   • Väl formulerat, Plura. Vi har ett regelverk att förhålla oss till, som anger vad som är vårt ansvar.

    Vad gäller fanbärandet så stämmer det till viss del, det du skriver, Plura, skolan är ingen fanbärare för samhällsförändring. Däremot är vårt uppdrag att förbereda våra elever för dessa samhällsförändringar, och ge dem verktyg att hantera det som idag är en abstrakt framtid.

    Det är ytterligare en orsak till varför det är så viktigt att vi håller oss inte bara i takt med tiden, utan ligger i framkant när det gäller att ta del av forskning och utveckling. Det är en mycket viktig del av vårt ansvar.

    • Ifall man ska kunna tillgodogöra sig forskning krävs ett viss djup. Vi är fullständigt överens om hur centralt för lärarnas uppdrag det är att hålla sig i framkant kunskapsmässigt. Däremot kan vi nog skilja oss åt i vilken forskning som är viktigast att tillägna sig.

    • Jan, enskilda lärares ansvar när det gäller att hålla sig uppdaterad är en sak, skolans en annan. Båda är viktiga, går ofta i varandra men bör inte blandas ihop. Gör man det tappar man rätt som det är den ena eller den andra biten.

   • Skolledning och lärare behöver absolut diskutera värderingar så att organisationen kan möta eleverna så bra som möjligt.

    Jag är däremot tveksam till vissa önskemål om att alla lärare ska vara överens. Att biologilärare och SO läraren alltid blir överens om prioritering av miljöfrågor kontra demokratifrågor känns som en utopi. Det samma gäller nog dyslexihjälp kontra entreprenörsskap.

    Din anvisade väg med utgångspunkt i vad lagarna anger är nog den enda framkomliga.

    • Du måste verkligen lära dig att hålla isär vad som är vad, Jan. Dyslektiker har lagstadgad rätt att få den hjälp de behöver för att kunna genomföra sin utbildning, det gäller alla funktionshinder och det gäller över hela linjen, i alla ämnen. Det finns inget ‘dyslexihjälp kontra entreprenörsskap’ annat än möjligen i skolor som väljer att bryta mot lagen.

    • Alla elever ska ” ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” är lagstadgat stöd för entreprenörskap på många utbildningar.

    • Det innebär inte att man får välja bort dyslexihjälp. Det finns inget antingen eller, även om man väljer att ha ett ämne man kallar entrepenörsskap måste man ändå erbjuda dyslexihjälp. Förstår du?

    • Skolan kan inte välja bort entreprenörsskap för de utbildningar som innehåller det heller. Det finns ingen grund för skolan att prioritera mellan särskilt stöd och vanlig undervisning, båda ska tillhandahållas. Den enskilde läraren kan prioritera olika utifrån sitt uppdrag.

    • Vad är du ute efter, Jan? Skolan får inte sätta dyslexihjälp mot något annat och säga att nej tyvärr har vi inte råd att erbjuda lagstadgad hjälp eftersom vi måste betala för något annat. Det är inget jag hittat på, och jag förstår verkligen inte din poäng i att försöka driva någon slags argumentation i detta. Tycker du det är fel? Var snäll och förklara vad det är du vill ha sagt.

    • Jag tycker att det är du som reagerar på alla exempel på att den vanliga undervisningen också är viktig. Den är lika lagstadgad. Jag försöker lyfta upp bredden i läraruppdraget och de svårigheter det för med sig.

     Jag försöker lyfta fram att den lärare som prioriterar att lyfta fram entreprenörsskap, miljöfrågor, elevdemokrati eller något annat av skolans uppdrag gör en lika viktig insats som den som engagerar sig i särskilt stöd. Jag försöker lyfta fram att lärare som prioriterar en sak riktigt kraftfullt får lämna över andra frågor på andra lärare. De är fortfarande bra lärare eftersom det är skolans ansvar inte den enskilde lärarens att möta alla elever.

     Jag försöker lyfta upp Lisas rättigheter, Lisa som är skötsam, samarbetar bra och klarar sina G utan problem har också rätt till att få sina behov tillfredställda. Ibland låter det som att skötsamma elever har mindre kreativ potential men det är inte sant. De kan komma långt med en lärare som bryr sig om dem.

    • En av fördelarna med att ha ADHD är förmågan att tänka mångdimensionellt. Man kan tänka både och i flera led och lager och riktningar samtidigt, man måste inte tänka antingen eller och en sak i taget.

     En av nackdelarna är att man rätt som det är glömmer bort att andra inte tänker likadant.

     Jag ber om ursäkt, Jan. Låt oss ta det ett steg i taget.

     Du ställde upp dyslexihjälp och entrepenörsskap som ett par, och placerade ordet kontra emellan. Kontra betyder mot, jfr t ex kontrast.

     Jag opponerade mig mot detta. Att välja bort dyslexistöd är som att välja bort klassrumsbelysning en decembermorgon och ändå kräva av eleverna att de för noggranna anteckningar med en dåligt vässad blyertspenna.

     Du skulle inte skrivit ‘klassrumsbelysning kontra entrepenörsskap’, eller hur?

     Jag beklagar att jag uttrycker mig så svårförståeligt, Jan, jag ska försöka vara tydligare i fortsättningen.

    • Jag ställde bara upp paren med kontra emellan för att visa att två lärare kan ha väldigt olika fokus och att båda tycker att deras sak är viktigast. Skolan ska med hjälp av de två olika sorternas engagemang, med många olika sorters engagemang uppfylla alla krav. Förhoppningsvis är vi då kanske ganska överens.

     …. för övrigt anser jag att man inte ska skälla på lärarna för det som är någon annans fel.

    • Intressant det här med hur hjärnan fungerar och när jag bett någon beskriva hur de uppelever att saker sker i just deras så har alla varit unika.

     I min hjärna upplever jag som bilder (egentligen multimediaupplevelser i 3D med ljud, lukt, …) och dessa bilder lägger sig i lager efter varandra allt eftersom tiden går. Mellan lagren går det som torn med tankeflöden och olika resonemang ibland är det ett tankeflöde i bland många. Från alla möjliga ställen går det sen som regnbågstrådar tillbaka till olika minnen.

     Bilden av hur hjärnan fungerar för en själv är inte statisk utan den förändras allt efter att man lär sig mer och mognar. Det är sen oerhört fascinerande att se hur psykologin hittar mer och mer likheter som de kan beskriva mitt i all denna härliga dynamik och fascinerande olikhet.

    • Ord gör skillnad, Jan. Det du faktiskt säger är vad jag ser, inte vad du tänker när du sitter vid skärmen.

     Detta handlar inte om vad lärare tycker är viktigt, detta handlar om elevs behov av hjälpmedel och stöd för att kunna delta i undervisningen på rimliga villkor. Det gör fullständigt detsamma om läraren tycker det är viktigt eller inte, elevens behov är desamma ändå.

     Att du upplever din tankevärld fylld av regnbågar förvånar mig inte.

    • Glöm inte bort att ett starkt fokus på elevernas bästa kan man ha utifrån olika resonemang och med olika prioriteringar.

     Det lärare tycker är viktigt är till nytta för olika elevkategorier. Det finns många olika elevbehov och jag får allt bättre känsla för vilka behov jag är den bästa läraren att tillfredställa och vilka det är bättre att någon annan ägnar sig åt. Regnbågar av kreativitet och torn av logik och struktur känns som en bra bild av vad elever på teknikprogrammet behöver.

     …. för övrigt anser jag att man inte ska skälla på någon lärare för det som är någon annans fel.

    • Tja, har man en skola där läraren får välja vilka lärljungar man ska ta så blir det ju en annan situation än den allmänna skolan vi haft tidigare i Sverige, det är visst och sant det.

    • Vi lärare är olika och bara genom bloggarna ser du hur olika fokus vi har men det är också så att eleverna skiljer sig åt så det är en styrka. De flesta har dock en ganska bra bredd och själv vet jag att jag kan göra mycket nytta för svaga matteelever på högstadiet, vissa med ADHD, …. också. Det här blir bra för eleverna eller åtminstone bättre än det annars skulle blivit.

     Jag är mycket skeptisk till friskolor som ska välja en elevkategori och tror att det lätt blir ett fokus på det mest kortsiktigt lönsamma istället för att matcha det någon lärare är bra på med elevernas behov.

     för övrigt anser jag att man inte ska skälla på lärare för det som är någon annans fel.

    • Din Cato-travesti är inte helt trevlig, den antyder att det finns andra grupper som det är ok att skälla på för saker de inte bär ansvaret för, är du medveten om det?

     Jag funderar över vem som tar ansvar för de elever som blir bortvalda, eller ‘bortprioriterade’ som du väljer att formulerar det?

    • Nej, det finns inget i den som säger att det är ok att skälla på andra grupper som tar sitt ansvar.

     Min huvudtanke är också att behandlar man lärare väl så fungerar de bättre och det betyder att eleverna får bättre undervisning.

     så återigen ….. för övrigt anser jag inte man ska skälla på lärare för det som är någon annans fel.

    • Så vem tar ansvar för de elever som prioriteras bort av samtliga lärare, de som, med dina ord, ”det är bättre att någon annan ägnar sig åt”?

    • Nej det är ingen som tar ansvar för de elever som prioriteras bort och jag blir så arg över att snälla, skötsamma och tysta elever kan gå nio år utan att bli sedda en enda gång. Sen får de städa efter någon av de som tog plats.

     …. för övrigt anser jag att man inte ska skälla på lärare för det som är någon annans fel.

    • Du sitter ena ögonblicket och förespråkar att lärare BÖR prioritera bort elever för att satsa mer på andra; i nästa och utger dig för att vara arg över att det du förespråkar faktiskt görs. Och sen klämmer du för säkerhetsskull till med att detta är inget man får skälla på lärare för.

     Är detta en naturlag, menar du?

    • Naturlagen är att har man för lite resurser så prioriteras vissa saker bort. Jag hävdar att politiker borde vara ärliga med vilka prioriteringar de vill ha gjorda. När de anser att skolan klarar sig med det den har så får de väl vara ärliga nog att säga vilka elevkategorier som inte ska få sina behov tillfredställda.

     …. för övrigt anser jag det vara fel av politikerna att använda lärare som syndabockar för att skolan ser ut som den gör.

    • Ja, du jagar verkligen mina formuleringar för att beslå mig med minsta tecken på bristande medkänsla eller något …. Jag tror att jag har redogjort tydligt för att att jag anser att ärlighet och bra behandling av lärare är bra för eleverna. Du har inget att hämta om du försöker få mig att framstå som jag inte bryr mig om eleverna! Tack för den här debatten.

     ….. och för övrigt är det fel att skälla på lärarna för det som är någon annans fel.

 3. ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” är det mest centrala kravet i skollagen.

  Finns det någon skola som inte är lagbrytare?

  Gustav Adolfsskolan i Alingsås är nog en av landets bästa men de erkänner egentligen att de inte lyckas med alla. Finns det något exempel på en skola som följer lagen?

  Ifall ingen skola lyckas följa lagen, vad innebär i så fall lagstadgad rätt och vilket ansvar har vi som är verksamma i skolans värld?

  • Jan, jag får intrycket av att du försöker säga att ‘alla andra bryter mot lagen, då är det ok att jag också gör det’ istället för att arbeta mot att ständigt förbättras.

   Jag tror, om du stannar upp ett ögonblick, att du inser att lösningen inte är att alla skolor skall vara experter på att erbjuda alla sorters stöd till alla elever. Lösningen är istället samarbete, och flexibilitet. Över kommungränserna.

   • Jag säger att alla skolor bryter mot lagen men att nästan inga lärare gör det. Det är istället deras stora engagemang som räddar skolan upp till nära laglydnad.

    Jag säger också att en viktig faktor för att skolorna lyckas så hyfsat är att lärare har olika engagemang.

    Jag har tillsammans med kollegor haft mycket samarbete över kommungränserna och absolut känt att de här kontakterna varit väldigt positiva för både mina och deras elever.

    … för övrigt anser jag att man inte ska skälla på lärarna för det som andra gör fel.

 4. Jan Lenander :

  Ja, du jagar verkligen mina formuleringar för att beslå mig med minsta tecken på bristande medkänsla eller något …. Jag tror att jag har redogjort tydligt för att att jag anser att ärlighet och bra behandling av lärare är bra för eleverna. Du har inget att hämta om du försöker få mig att framstå som jag inte bryr mig om eleverna! Tack för den här debatten.

  ….. och för övrigt är det fel att skälla på lärarna för det som är någon annans fel.

  Jag önskar att jag hade gjort det. Jag är inte ett dugg intresserad av att få dig att framstå på ett eller annat sätt, lika lite som jag är intresserad av att skuldbelägga någon individ eller instans. Jag är intresserad av att klargöra var och ens ansvar, så att skolan blir den plats där alla elever ges möjlighet att söka och finna kunskap. Alla, inte de flesta eller en del, utan alla.

  Utan undantag.

Hur tänker du kring detta?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s