Semesterparadigmskifte

På Aftonbladets debattsida tar Jonas Milton upp ännu en konsekvens av det paradigmskifte vi genomgår just nu – industrisemestern fyllde en funktion i det samhälle som var då, men idag är den varken relevant eller ekonomiskt rimlig längre. Vi lärare har inte mycket frihet när det gäller vår semester, vi får vackert rätta oss efter […]

Kulturparadigmskifte

Kultur. Vi vet ungefär vad det är, inte sant? Museer, tavlor, litteratur, klassisk musik, skulpturer, guidade turer och konstnärers hem. Folkmusikfestivaler, hembygdsgårdar, filmer, balett, design och populärmusik. Wikipedias definition ser ut såhär: Kultur kan definieras som livsmönster t.ex. språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. […]

Paradigmskifte

Ett paradigmskifte är i de flesta fall omvälvande för alla inblandade, på ett eller annat sätt. De tankebanor man vant sig vid leder plötsligt fel, förväntningar förändras och världen är inte längre densamma som den varit. Ibland sker det så plötsligt, så brutalt och så omvälvande att vi känner hur världen rör sig under våra […]

Paradigm igen

Paradigm skiftar omkring oss. Det sker hela tiden, oftast utan att vi riktigt lägger märke till det förrän vi faktiskt sätter oss ner och tittar tillbaka. Synsätt och perspektiv som framstod som progressiva och nyskapande igår är plötsligt gammalmodiga och konservativa, sedvänjor och traditioner som fyllde viktiga funktioner har transformerats till kuriosa och turistjippon, samhällsgrupper […]

Moderna tider

Sociala medier, skriver Deepedition, är inte längre ”det där nya” utan en del av en medieväv som alla behöver hantera. Behovet av att förklara ”vad det är” har minskat även om det fortfarande finns […] Det har varit ett stort steg; ett paradigmskifte som förändrat grunden för hur samhället kommunicerar. Sociala medier handlar egentligen ganska lite om […]

I spåren efter industrialiseringen

A byproduct of industrialization is depersonalization. Because no one is responsible for anything that we can see, because deniability is built into the process, it’s easy and tempting to emotionally check out, to go along to get along Jag läser citatet i Seth Godins Stop Stealing Dreams direkt efter en diskussion som äger rum i den […]

Fondvägg

Först mat och nu inredning. Det tycks som om inte bara samhället utan också bloggen genomgår ett paradigmskifte. Såhär är det. Jag är inte överdrivet förtjust i fondväggar. Nej, tempusfel där. Jag var inte överdrivet förtjust i fondväggar, eftersom jag i min enfald och brist på kreativitet inte kunde sträcka min föreställningsförmåga längre än till […]

sir Ken på svenska

Den grafiskt illustrerade (dvs tecknade) versionen av sir Ken Robinsons föreläsning om paradigmskifte har nog visats på en majoritet av pedagogers bloggar runt om nätet vid det här laget, och många har inspirerats och glatts. Men, för givetvis finns ett men, vi bör inte glömma bort att trots att engelska för de flesta av oss […]

Ett ganska sorgset och rätt förvirrat inlägg om skolan

Jag ville skriva om lärande, om kunskap och om skolan. Om det fantastiska i lärarjobbet, om betydelsen av ifrågasättande elever, om det utvecklande i att utvecklas, om lärare som inspirerar och lärare som inspirerade mig, men jag finner till min sorg att jag drar mig för att göra det. Det har kommit att bli ett […]

Stress!

Sjuttiotalisterna håller på att klappa ihop, berättar konsulten i stresshantering, Tomas Danielsson, i en artikel i GP: Just 70-talisterna är mest illa ute, menar Tomas Danielsson. – De är mellan 33 och 38 år, har fina examina, har hunnit få barn, lägger stor vikt vid utseende och hälsa, är ständigt uppkopplade och nåbara. Stress och aggressivitet […]