De fyra räknesätten

Kära grundskolor,

Det är av yttersta vikt att eleverna redan på ett tidigt stadium inte bara bekantar sig med utan faktiskt får lära sig att behärska och hantera de fyra räknesätten. De måste förstå vad de håller på med, varför och hur. De behöver också förstå vad ett likhetstecken är, hur det fungerar och hur det inte fungerar. De behöver förstå negativa tal, och de måste förstå innebörden av noll. De behöver veta, utan tvekan, vad som är ental och vad som är tiotal, och de behöver känna till decimalsystemet.

De måste få laborera med med detta, fram och tillbaka, uppåt och nedåt, härs och tvärs, på papper, inte bara i huvudet och inte med hjälp av miniräknare. De måste få se det, skriva det, läsa det, höra det och säga det, om och om och om igen tills de utan att blinka förstår sambandet mellan 36/6 och 6*6 och vet att sjuttiofjorton inte är ett tal.

Detta måste ni klara. Ni måste. Det är inte rimligt att elever inte kan sjuans tabell när de har godkänt i matte från nionde klass. Det är inte heller rimligt att de inte vet hur många decimeter det går på en meter. Ni sviker eleverna när ni inte sköter detta, ni skickar ut dem i världen utan att rusta dem för att hantera den.

Skärp er. Allvarligt talat, bara gör det.

Vilse i skogen

Gå inte vilse i skogen, varnar Mattis Ronja när hon för första gången ska få ge sig ut på egen hand.
Vad gör jag om jag går vilse i skogen? frågar Ronja. Hon gör så, är det något hon inte vet frågar hon.
Letar reda på rätta stigen, svarar Mattis och Ronja är nöjd med svaret:
Ja då så!

Det är ett klokt råd han ger sin dotter, rövarhövdingen. Ibland händer det att man känner sig alldeles vilse i skogen, även om man befinner sig mitt i civilisationen. Åt vilket håll man än tittar ser man bara stora träd och plötsliga, mystiskt oförklarliga rörelser. Är det en varg? En älg? En rövare? Vilket håll kom man ifrån? Vilket håll är man på väg åt?

När paniken känns nära är det klokt att viska Mattis råd för sig själv:

Leta reda på rätta stigen.

Den finns ju där, någonstans alldeles i närheten.