Fältstudier

Jag fältstuderar elevers ensamarbete. Det är intressant, det är nyttigt att befinna sig i elevposition ibland. Nästa vecka är jag tillbaka här i Östergötland igen. Då kommer vi att befinna oss på samma konferens, jag och folkbildningsminister Sabuni. Jag ser fram mot att höra henne tala, förhoppningsvis om folkhögskolornas roll i framtiden. Hur ser regeringen på den? Hur tänker de om folkhögskolor?

Om hon inte gör det hoppas jag få möjlighet att fråga henne om saken.

Man får se hur det blir med den saken.

Sätta sig i biblioteket och titta på facktidskrifter…. jo, tjenare.