En bild av en företagare

Till Årets företagare 2011 i Stockholms län av branschorganisationen Företagarna och som Årets inspirationsföretag 2011 av länsstyrelsen i Stockholms län utsågs samma företag – hemtjänstbolaget Aman Care. Företagets VD heter Karima Tice, och innan hon år 2008 köpte ett litet konkursmässigt hemtjänstföretag jobbade hon inom den kommunala hemtjänsten, och de erfarenhet hon har därifrån har hon använt klokt:

Jag hade jobbat på ett servicehus i Stockholm och sett hur cheferna betedde sig, levt med sparkrav och underbemanning. För att hinna med tvingades personalen hoppa över att duscha pensionärerna och låta dem vänta på att få frukost. De gamla fick ingen frukt, inga blommor, inget godis.

Tice bygger sitt företag på en annan grund. Hon visar att det går att förändra även etablerade system, hon har t ex:

medvetet anställt personal som talar de språk kunderna talar. I dag har hennes företag, Aman Care, medarbetare från bland annat Afghanistan, Irak, Somalia, Egypten, Turkiet, Grekland, Frankrike, USA, Mongoliet, Ryssland, Polen och Indien. Fyrtio procent av de anställda är män, vilket är betydligt högre andel än i den kommunala hemtjänsten.

– Kunderna väljer själva vilken person de vill ha, när de vill gå upp och när de vill ha sin frukost. Jag har bott 9,5 år i USA och lärt mig att kunden alltid har rätt […] Jag besöker alla kunder minst en gång i månaden för att höra om de är nöjda och jag försöker bryta ned den obekvämhet som kan finnas mellan chef och personal. Om jag kan visa att det går att förändra gamla system har jag lyckats, säger Karima Tice.