Skolor anmälda till skolinspektionen

Fler och fler skolor anmäls till skolverket, rapporterar både SvD och DN. Föräldrar och elever har lämnat in nästan ett och ett halvt tusen anmälningar bara under det första halvåret av 2010.

Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler tycker att ökningen signalerar något positivt […] Det är en otroligt stor ökning och den gäller alla ärendetyper. En förklaring kan vara att skolfrågor är mycket i fokus och att fler blivit medvetna om sina rättigheter, säger Ann-Marie Begler.

– Skolinspektionen har också blivit en välkänd myndighet […] Det är förstås inte positivt att många barn har det svårt i skolan, men det är positivt att fler anmäler så att det kan bli en förändring, säger Begler.

Det är mycket positivt. Att anmälningarna ökat torde också tyda på att det börjar ha effekt att anmäla, en anmälan leder till något och den som råkat illa ut i skolan upplever att det gör skillnad att anmäla. En stor grupp anmälningar gäller kränkande behandling, och ökningen, säger BEO Lars Arrhenius, beror sannolikt inte på att klimatet i skolorna blivit värre:

Ser man på Skolverkets attitydundersökningar har det inte blivit sämre, utan något bättre. Så kränkande behandling är ett problem som inte fått tillräckligt med uppmärksamhet tidigare, säger Lars Arrhenius.

Det är ok att säga ifrån när skolan inte fungerar som den ska, när man inte får den hjälp och det stöd man behöver och när man blir illa behandlad. Och det verkar äntligen som om människor upplever att det finns någon som lyssnar när de säger ifrån, och att det gör skillnad.

Det är något bra.