En observation

En tillfälligt observation i förbifarten gör mig uppmärksamt på det faktum att armadillos (bältor) börjar bli vanliga så långt norrut som South Carolina

och jag reflekterar över hur hastigt klimatet förändras framför våra ögon.