Faran med en enda berättelse

.

Chimamanda Adichie är en nigeriansk författare som talar klokt om faran med berättelser: Om vi bara tar del av en berättelse, eller en sorts berättelser om en plats, om en händelse, om en epok, ett fenomen eller en människa är risken stor att vår uppfattning om denna plats, denna händelse etc blir ensidig och skev. Det gör inte stor skillnad om vi får del av berättelsen genom böcker, lokaltidningar, skvaller mellan grannar eller film, risken att vi tror att denna enda berättelse är representativ för alla aspekter hos platsen, händelsen, epoken, fenomenet eller människan är stor.

Det finns svensk text, så alla kan hänga med i hennes talk. Och det ligger mycket i vad hon säger, gör det inte?