Vad lär sig barna i förskolan, egentligen?

Frilandsskribenten Fredrik Backman beskriver pedagogiskt vad hans lille nyinskolade son redan hunnit med att lära sig, och ger med detta en god bild av hur mycket lärande som faktiskt äger rum på många förskolor i landet, utan att vi utanför riktigt är medvetna om det:

 Jamen du vet, blir ju så när man skickar in ungar i en ny miljö. Helt plötsligt kommer han hem och käkar själv och har börjat rita och såna grejer. De snappar nytt skit och levlar upp liksom.

Förskolepedagogik kan vara svår att sätta ord på, har jag förstått, men det ger resultat. Att levla upp är inte så dumt.