Kollektivtrafiksuck

Jag vill bara nämna, sådär lite halvofficiellt, hur oerhört trött jag är på att Skånetrafiken verkar ha byggt in förseningarna i systemet. Gång efter gång leder förseningar för buss ett till att buss två väntar in för att passagerarna på buss ett ska slippa vänta en halvtimme, med resultat att passagerare som kliver på buss två missar anslutningen till buss tre.

Det är inte rimligt. Oavsett om restidsgarantier gäller eller inte ger de ingen ersättning för förlorad arbetstid, t ex.

En väl utbyggd, skattefinansierad, pålitlig och frekvent kollektivtrafik skulle innebära en minskning i personbilstrafiken, och därmed mindre belastning på miljön. En egen bil ger en illusion av frihet få är villiga att ge upp med mindre än att det finns ett i det närmaste likvärdigt alternativ. Det är inte Skånetrafiken idag.

Störningar i tågtrafiken

Västerbottens-Kuriren anförtror oss att den kommande vintern kan bli den kallaste på tusen år. Jag rekommenderar alla att rusta sig med rejäla skor, vantar, halsdukar och mössor.

Samt, när ni ska ut och resa med tåg, med en stabil matsäck, dubbelt så mycket vätska som ni tror kommer att gå åt, ett par trevliga böcker, en kudde, en filt samt ett eller ett par sällskapsspel att roar er med medan ni väntar. Om fjolårets vinter lärde oss något så är det att SJ och Trafikverket (fd Banverket, inte sant?) inte klarar av att hålla spåren fria från snö och tågen rullande.

Ni har mycket att vinna på att ta till en halvtimme i restid med kollektivtrafiken också, åtminstone i Skåne. Busstrafiken här nere *ruskar på huvudet*