Morricas #julkalender lucka 3

Tolkien lär ha blivit förtjust när han började utforska det finska språket, och höll det enligt vissa källor för att vara ett av de vackraste språken. Det är i sig skäl nog för att vända våra öron österut i dag, tycker ni inte? Inte? Nåväl, då anför jag Tarja själv som ytterligare ett skäl