Nejnejnejnejnej inte nu snälla!

Så fel ögonblick för Folkbildningsnätet att krascha! Jag måste skriva ut mina tågbiljetter, som ligger där, och jag måste kolla hotellet och programmet och…. argh!

*suck*

Den tredje generationen

På folkbildningsnätets Re:flexblogg reflekterade jag härförleden om generationerna i den digitala världen. Skillnaderna märks tydligt, både i utbildningen och på arbetsmarknaden.

På skolorna börjar datorsalarna få alltmer prägeln av museum eller uppehållsrum, i klassrummen finns laptops och smartphones med lika självklart som kollegieblock och pennor. Skolors intranät blir allt öppnare och fler och fler använder sociala medier och bloggliknande lösningar för att kommunicera med omvärlden. Elever tar för givet att kalendarium uppdateras kontiunerligt, att man ska kunna få information om huruvida lärare är sjuka eller lektioner inställda eller flyttade redan innan man går hemifrån.

De tidsmässiga gränserna för vad som är skoldag och vad som är fritid luckas upp , elever förväntar sig ett svar åtminstone inom en dag eller två även om mailfråga skickats under helgen.

Till detta måste vi, både som organisationer och enskilda individer, förhålla oss. När våra arbetstidsavtal förhandlas måste även denna dimension finnas med i bilden, och vi som lärare måste vara tydliga, både mot elever och mot huvudmän, vad vi ställer upp på och var vi drar våra gränser. Om vi finns tillgängliga ett par timmar under helgen finns vi tillgängliga ett par timmar färre under vardagarna, det är bara rimligt.

Och vi kan inte vänta, avvakta och se vart hän utvecklingen bär. Den tredje generationen, den som tar det vi ser som det nya som en självklar del av vardagen, den som visserligen kan betrakta det gamla med välvilliga ögon men inte är beredd att anpassa sig efter det, är den generation som växer upp just nu. Är vi redo för det? Micke Gunnarsson bloggar om en aspekt av detta på CELA:

Men visst ska väl skolan vara så rolig som möjlig, inte ska man vara rädd där, inte för de vuxna i alla fall! Hittade en underbar webbsida där man verkligen tänkt och integrerat kul i skolan. Man valde att integrera spelet Wii i alla ämnen och årskurser som läromedel.

Detta tycker jag är ett bevis på att lära för livet och utgå ifrån NUET, i den värld barn lever i, idag. Klicka här för att komma till deras sidaoch klicka här för att ta fram kursplaner. Och framför allt att DET GÅR. Jag tycker det är hög tid att vi ytterligare ifrågasätter våra strukturer och oss själva, på ett ödmjukt sätt. Jag tycker vi bör fundera bredare kring lärande och lust. För att stå inför elever och lära utan någon som lyssnar eller kanske inte ens vill, är inget lärande för mig. Och ansvaret ligger hos oss vuxna inte hos barnen.