För förskolan

I mitt inlägg om konsekvenserna av att skolan, i den politiska retoriken, fallit ur sammanhanget där vi finner vetenskap, forskning, arbetsmarknad, utveckling, företagande, framtid etc och istället hamnat i tryggt förvar mellan vård och omsorg uppstod en lite vilsen diskussion om förskolan, och vad den är. Jag hävdar med en dåres envishet att förskolan INTE är skola, och INTE barnomsorg, utan något helt annat, en unik och viktig del av den väg som utgör underlaget för bildningsresan, och att vi förlorar något mycket viktigt om vi flummar bort den i någon välmenande sammanblandning med skolan eller barnomsorgen. Förskolan tangerar båda dessa, men är varken eller, utan utgör en tredje entitet.

Nej, ni ser så rörigt det blir när man trasslar ihop förskolan med skolan, man riskerar att alldeles tappa perspektivet!

Gå istället och ta del av hur frågan diskuteras på annat håll, från annat håll, hos den skäggige dagisfröken.

Har sagt det tidigare

men det tål att upprepas:

Helhet.

Delar.

Helheten består av delarna. Delarna samspelar och bildar helheten. Tar man bort en av delarna har man för alltid och i grunden förändrat helheten. Förändrar man en av delarna förändrar man helheten.

Det är möjligt att betrakta, diskutera, fundera över, analysera, grubbla kring en av delarna, titta på den från olika håll, fundera över hur den skulle kunna förändras UTAN att nämna andra delar, eller helheten, och samtidigt (håll i er nu, för nu kommer det komplicerade) UTAN att ha glömt att alla de andra delarna och därmed helheten finns, och att de samspelar. Det kan rent av vara nödvändigt att göra så, och att ständigt behöva referera till helheten kan både göra diskussionen otymplig och förflackad. Det kan rent av riskera att dra fokus från delen.