Kulturparadigmskifte

Kultur. Vi vet ungefär vad det är, inte sant? Museer, tavlor, litteratur, klassisk musik, skulpturer, guidade turer och konstnärers hem. Folkmusikfestivaler, hembygdsgårdar, filmer, balett, design och populärmusik.

Wikipedias definition ser ut såhär:

Kultur kan definieras som livsmönster t.ex. språk, konst, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation. Kultur har kallats ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Som sådant inkluderar det beteendemönster, seder, klädsel, religion,ritualer, lekar, normer för lagar och moraliska system, liksom trossystem och konstarterna. Kultur refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera och kommunicera erfarenheter materiellt och symboliskt. Den höga kulturella förmågan har länge betraktats som en definierande egenskap hos människan.

Tage Danielsson definierade det ungefär såhär (jag kan inte slå upp citatet eftersom jag har boken på jobbet, och det är stängt och larmat halv tre på natten) om man har tur är det kul.

Dataspel är kul, om man har tur. Det kan vara oerhört frustrerande också, inspirerande, kreativt och då och då ohyggligt tråkigt. Det innehåller stora mängder kommunicerande erfarenheter materiellt och symboliskt, mycket lek, värderingar och institutioner hos en population som överförs socialt från generation till generation och refererar ofta till en universell mänsklig kapacitet för att klassificera. Det bygger dessutom, i likhet med till exempel långdans, cricket och symfoniorkestrar, på att många människor samarbetar för att tillsammans skapa något.

Dreamhack är världens största digitala festival, och samlar människor från olika delar av världen till Elmiamässan i Jönköping. Ändå ses det inte som kultur.  På SvDs opinionssida förvånas moderaternas Hanif Bali också över detta:

Dreamhack får till skillnad från andra kulturformer inte en krona av skattebetalarna.

Men ändå jagar Skatteverket dem med näbbar och klor. Skattemasen vill ha en högre moms på Dreamhacks entréavgift jämfört med andra kulturverksamheter.

Vi har, som samhälle, lämnat industrisamhället och går, vare sig vi vill eller inte, in i något nytt. Kanske kommer det i framtida historieskrivning kallas Digitalsamhället, Informationssamhället eller något helt annat, något vi inte riktigt har klart för oss ännu. Detta paradigmskifte på samhällsnivå inkluderar alla områden – arbetsliv, ekonomi, utbildning etc. Kultur är inget undantag.

Dataspel är kultur, precis som tavlor, litteratur, klassisk musik, skulpturer, hembygdsgårdar, filmer, balett, design och populärmusik. Givetvis skall momsen på entréavgiften till datorspelsfestivaler vara exakt densamma som momsen på entréavgiften till spelmansstämmor och operaföreställningar, även om vi hickar till vid tanken första gången vi tänker den finns det inget annat rimligt sätt att se det.