Prov och kunskaper

Jag ger mycket sällan prov, av många olika orsaker.

En av dessa orsaker formulerades mycket väl av en elev i en fråga en gång:

Kan vi inte få prov på det här avsnittet så vi kan lägga det bakom oss?

Men poängen med att lära sig saker och ting är ju inte att beta av dem och sedan lägga dem bakom sig. Det gäller överallt, inte bara i skolan.

Det vi lär oss reflekterar vi mot det vi redan kan, vi sätter det i sammanhang, omprövar det vi kan sedan innan i ljuset av det nya vi lär oss. Vi behöver repetera, upprepa, befästa, använda oss av de kunskaper vi förvärvar, om och om igen, långt efter att vi första gången lärt oss det. Kunskaperna behöver bli en självklar del av vårt medvetande för att vi ska kunna bygga vidare på dem.

Det är hårt jobb, det är absolut inte roligt alla gånger. Det kräver enträget slit, uthållighet och ibland är man fullt redo att ge upp. Det är mödan värt, men för att mödan skall krönas med framgång krävs stöd och hjälp. I skolan måste man få stöd från lärare och styrdokument i att faktiskt fortsätta även när det känns tråkigt, trist och motigt. I att inte ge upp i det där enträgna, men ofta urtråkiga färdighetsnötandet, men också i att faktiskt se att man utvecklas och gör framsteg.

Det är klart man ska få ha roligt ibland, men inte bara. Även det roliga blir tråkig vardag om det är det är det enda som finns att tillgå.