G8

G8 är en av de informella men synnerligen exklusiva och inflytelserika sammanslutningar som finns i världen. Den består av ledarna för de sju tyngsta industrinationerna i världen, samt Ryssland. Gruppen har sina rötter i oljekrisens sjuttiotal, då Frankrike tog initiativ till att inkludera nationernas ledare i det som tidigare kallades the Library Group, en lika informell sammanslutning av mäktiga och inflytelserika före detta finansministrar. Första gången man träffades representerades sex nationer – USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Japan och Italien. Året efter anslöt Kanada, och 1998 så Ryssland.

Gruppen arbetar först och främst för att stärka handel och finans, och för att stärka den globala ekonomin. Som ett led i detta arbetar de också för fred och demokrati, och för att förebygga och lösa konflikter runt om i världen.

Denna grupp går nu ut med ett uttalande om hur den sköra återhämtningen efter finanskrisen världen över framförallt riskerar att slå mot fattiga.  Gruppen har kritiserats för att den inte uppfyllt alla de biståndslöften de gett, och därför föreslår man kontrollmekanismer där länder som inte uppfyller sina åtaganden kan ställas till svars. Men man säger också, enligt Sydsvenskan :

Krisen har satt möjligheterna att nå millenniemålen till år 2015 på spel. Förnyade åtaganden är nödvändiga. Både utvecklade länder och utvecklingsländer måste göra mer

Världen är på många sätt en väldigt annorlunda plats idag än den var för trettiofem år sedan, men tanken bakom gruppen är lika aktuell som den någonsin har varit – vi kommer aldrig att få någon ordning på saker och ting om vi inte pratar med varandra, lyssnar på varandra, kommer överens och sen håller de överenskommelserna, och sedan hjälps åt att genomföra det vi kommit överens om, var och en utifrån sin förmåga.

NB: SvD ändrade artikeln i länken till en artikel om G20, intressant på sitt sätt men inte riktigt samma sak som jag skriver om här i inlägget. Därför ligger länken här nere nu.

Riot Dog

Frustrationen och ilskan fortsätter att ges utlopp i protester på gator och torg i den grekiska huvudstaden, främst riktade mot korruption och bristen på information och varningar. Den mest kända demonstranten just nu torde vara den stora gula Riot Dog, ständigt i första ledet.

Riot Dog