Fama volat

När Dante beger sig ner i helvetet gör han det inte ensam. Den romerske poeten Vergilius guidar honom, pekar ut saker Dante annars kunde missat i den skrämmande, förvridna värld de rör sig igenom och visar också vägen genom helvetet och den renande skärselden innan han lämnar honom vid inträdet till himmelriket (dit Vergilius inte har tillträde) Utan Vergilius hade vi fått en helt annan bild av helvetet, en bild där mycket verkat obegripligt, bestraffningar omväxlande löjligt poänglösa och orimligt stränga och kretsarna flutit ihop till ett enda kaos inför Dantes oskuldsfulla sinne.Vergilius förklaringar ger oss en inblick bakom kulisserna, vi får veta en del om tankegångarna bakom det som händer och därmed tar berättelsen steget från uppfostrande skräckskildring till allergori, en liknelse, en metafor som beskriver aspekter av vår egen verklighet.

Vergilius är också den som anges som upphovsman till citatet i rubriken – Fama volat, ryktet flyger – kloka ord som det ofta lönar sig att ha i bakhuvudet.

.

Orsak och konsekvens. Och Finland.

Det anförs då och då i den svenska skoldebatten att en av orsakerna till att den finska skolan håller så hög kvalitet är att där finns så relativt få friskolor.

Vore det mödan värt att fundera över om det snarare är omvänt? Orsaken till att det finns så relativt få friskolor i Finland är att den finska skolan håller så hög kvalitet att både elever och föräldrar i de flesta fall är tämligen nöjda?

.

Common sense may tell you that the ending will be sad, and now’s the time to break and run away. But what’s the use of won’drin’ if the ending will be sad? He’s your fellow and you love him. There’s nothing more to say. 

DN om skolan – 20 år senare

I en ny artikelserie i DN skriver Maciej Zaremba i den första artikeln om Tolvåkersskolan i Kävlinge:

Det är synd om niondeklassarna i Tolvåkerskolan. De lär få svårt att komma in på ett bra gymnasium. Men kanske har deras prövningar ett gott med sig. De kan hjälpa oss att förstå den svenska paradoxen: att kommuner som betraktar skolan som besparingspost visar en sådan entusiasm för alternativ kunskapssyn, ”elevaktiv pedagogik” och annat garanterat oauktoritärt.

Hur många Kävlinge finns det? Svårt att veta. Inte ens om Kävlinge hade vi fått höra om det inte vore för föräldrar till elever i klass 9 A. Som råkar vara relativt välbeställda, juridiskt kunniga, mediesmarta (femton helsidor i Sydsvenskan) samt för sin utkomst oberoende av den kommun de ställer vid skampålen. Men kanske ännu viktigare – som har något att jämföra med. En kom nyss hem från Japan, en annan från Italien ”för att mitt barn skall få en bra skola, kan du tänka!”. Hur många andra har redan vant sig? Eller fåtts att tro, att när en skola går åt skogen så är det för att barnen inte håller måttet?

Den kommunala skolan i Sverige är ohyggligt ojämlik, eleverna är utelämnade på nåd och onåd till lokala politikers godtycke. Den kommunala självbestämmanderätten hålls högt, och oftare ställs frågan ‘varför gör Björklund/Sabuni inget?’ än ‘varför låter våra lokala politiker detta fortgå?’.

Nu får vi en ny lagstiftning kring skolan, rektors befogenheter stärks och kommunpolitikernas direktinflytande över skolans arbetssätt minskar formellt. Men rent praktiskt har de fortfarande makten över pengarna, makten över resurserna och makten över anställningar och tillsättningar av tjänster. Det är ingen obetydlig makt de har där, låt oss hoppas att den uppmärksamhet Tolvåkersföräldrarnas agerande får visar andra föräldrar att det finns vägar att gå, vi kan närma oss den finska modellen där det, enligt Sydsvenskans artikel, trots att skolorna faktiskt är kommunala inte finns dåliga skolor:

– Inte har vi något speciellt recept, säger först Timo Lankinen, generaldirektör på Utbildningsstyrelsen som motsvarar svenska Skolverket.

Men sedan har han ett recept ändå. Det stavas lärare, och likhet. De bästa utbildningssystemen, säger han, ger lärare bra utbildning, fortbildning och låter dem koncentrera sig på sitt arbete – att undervisa.

Kommunala, men lika. Klarar svenska kommuner det? Det krävs en rejäl höjning av ”golvet” för att vi inom ett par år sanningsenligt ska kunna säga samma sak som våra grannar i öster:

– Våra lärare är speciellt bra utbildade, och våra skolor är nästan samma slags. Det finns inte dåliga skolor

Uppdaterat: Expressens ledare talar för ett återförstatligande av svenskt skolväsende.

Söndagsdans

Idag känns det som en finsk tango är vad vi behöver, eller vad säger ni?