I ögonvrån

Jag skymtar något i ögonvrån, ett perspektivproblem som jag anar har stor betydelse och ställer till problem. Det har med läsförmåga att göra.

Den är liksom på tapeten just nu. Man oroas lite för att det häringa Internetet leder bort barnen från den uppbyggliga litteraturen, förfasar sig över hur läsförmågan förändras till något man inte känner igen. Man trevar runt avkodning och textförståelse, studieteknik och litteracitet, men det blir liksom inte mer än trevanden i det offentliga samtalet.

Och jag måste vara ärlig mot er – det bekymrar mig!

Det här med läsförmåga är bortom avkodning och studieteknik, det är bortom sentimentalt nostalgiska måsteläsa-listor och förskräckta fördömanden av förändringar. Vägen går genom litteracitet, genom analys och reflekterande, genom förförståelse och vetskap om underförstådda samband.

.