Bileran

Jag vet hur de kämpar och håller på, för att få SAAB på rätt köl och att det ska gå bra för SAAB, sa Maud Olofsson, och jag känner verkligen starkt för de här anställda som gör allt vad de kan för att det ska lyckas, och samtidigt får det här beskedet. Samtidigt är det viktigt att säga att det är SAAB som bolag som är ansvarig för detta. Det är de som måste klara ut det med sina anställda, det är de som bär ansvaret för SAAB, och det är också de som måste hitta den finansiella lösningen.

och beskedet hon pratar om är givetvis de uteblivna lönerna. Varken arbetare eller tjänstemän får ut sina löner, och i media möter oss bilder av ledsna arbetare som tappert planerar att fira midsommar ändå, för barnens skull men oroar sig för hur de ska klara sig på längre sikt. Kinesiska Pa Dang säger enligt SvD att

 Det förändrar inga av våra tidigare planer. Saab har tillfälliga finansiella svårigheter och problemen är inte fundamentala, säger Wang Yin, sekreterare i styrelsen för Pang Da, till Bloomberg News […] Pang Da, som har en stor säljarorganisation, har redan betalat drygt 400 miljoner kronor till Saab i förskott för 1 900 bilar som ska levereras i höst.

Samtidigt som SAAB försöker avyttra fastighetsbeståndet för att få in pengar att betala löner överväger facket att helt enkelt begära företaget i kokurs. Det skulle bland annat innebära att den statliga lönegarantin går in och betalar de uteblivna lönerna. Det skulle också innebära, framför allt för Trollhättans del, att man tvingades tänka i helt nya banor.

Jag är inte tillräckligt insatt i bilbranschen, men utifrån betraktat ser det ut som att Trollhättan klamrar sig fast vid en mycket liten planka medan skeppet sjunker i bakgrunden. Och inte bara Trollhättan – i Ljungbergs blogg läser vi om hur biltrafiken på många håll i världen har nått sin topp och nu är i avtagande:

Från 2004 och framåt kan man konstatera att bilanvändningen toppat i många städer i USA, Australien och även Europa. Och i en hel del städer har den faktiskt börjat minska 1995-2005: London (-1,2%), Stockholm (-3,7%), Zurich (-4,7%), Atlanta (-10,1%), Houston (-15,2%), Los Angeles (-2,1%) och San Franscisco (-4,8%).

Man lyfter fram sex olika möjliga orsaker till utvecklingen: 1-timmes pendlingsgränsen, ökningen av kollektivtrafiken, förtätning, äldre befolkning, urbanismen som trend och de höjda bränslepriserna. Alla dessa spelar in, och har också kombinationseffekter. Det är intressant att konstatera att stadsutglesningen, urban sprawl, enligt forskarna idag minskar i många amerikanska och australiska städer ( tex Melbourne, Los Angeles, San Diego etc) men fortsätter att öka i europeiska (Frankfurt, Hamburg, Zurich t ex). Måste vi alltså göra om det amerikanska misstaget först?

[…] Att detta får ekonomiska konsekvenser är tydligt. I sitt brev till aktieägarna dissar den 70-åriga miljardären (han har sådär 900 av dem) Warren Buffet både Scania och Volvo för sin lastbilssatsning. Framtiden tillhör tågen säger Buffet som investerat stort i tågsystem. Och han bör vara rejält ledsen på republikanerna som lyckats bromsa nästan alla Obamas planer utom i Kalifornien.

När skall vi i Sverige börja ta denna utveckling på allvar? Eller skall vi vänta till utglesningen fått fortgå ett steg till?

Visst är det tungt att se SAABs plågsamt långsamt men synbarligen obönhörligt falla, men med ständigt stigande bränslepriser, peak oil framför näsan, och en transportbransch i omvanling så är det kanske dags? En fabrik utan produktion, utan leveranser från underleverantörer och som slutat betala ut lönerna, är inte det en redan död fabrik?