”Varför är lärarna de sista som får komma in i skoldebatten?”

Jag hoppar högt varje gång den formuleringen dyker upp. Och det gör den, då och då.

Jag hoppar högt eftersom formuleringen antyder att lärarna sitter och väntar på att bli inbjudna i debatten av någon. Det är lite oklart vem, men ofta tycks det handla om ”politikerna” eller ”media”. Formuleringen dyker ofta upp i sällskap med formuleringar kring hur det också är nödvändigt att lärare ges tid för att överhuvudtaget kunna delta i debatten. Den som skall ge denna tid tycks återigen vara ”politikerna” samt ”huvudmännen”.

Men ingen kommer att bjuda in lärarna i debatten. Ska man vara nogräknad är varken politikerna eller media inbjudna heller. De steg in i debatten för att de inser att det ligger i deras intresse att delta, att höras, att ge uttryck för sina erfarenheter, sina reflektioner och sina åsikter, att påverka och att lyssna till vad andra har att säga.

Lärarna får komma in i debatten precis när man vill, men man måste själva ta steget. Man måste dessutom vara beredd att lyssna på andra, alldeles oavsett hur mycket tolkningsföreträde man tycker sig ha i kraft av sitt ämbete, och man måste vara beredd på att få mothugg.

Ja, jag vet, många lärare upplever att de jobbar så många långa timmar i veckan att det inte finns varken tid eller kraft att ta sig in i debatten dessutom. Det stämmer säkert i vissa fall, och det är en del av det som behöver lyftas i debatten. En annan sak vi behöver lyfta och prata om är det faktum att det faktiskt inte finns någon generell svensk skola längre. Trots gemensamma styrdokument. Villkor och möjligheter skiljer sig radikalt mellan kommuner, på sina håll rent av mellan olika skolor i samma kommun. Det finns friskolor som är helt fantastiska, och det finns friskolor som är ren katastrof. Glömmer vi det är det många som inte alls känner igen sig i den debatt som förs, och det kan också göra det svårare att ta steget in.

Hur vi än vänder oss är det upp till lärarna att själva ta ansvaret för sin medverkan i skoldebatten. Hur når vi dit?

Orsak och konsekvens. Och Finland.

Det anförs då och då i den svenska skoldebatten att en av orsakerna till att den finska skolan håller så hög kvalitet är att där finns så relativt få friskolor.

Vore det mödan värt att fundera över om det snarare är omvänt? Orsaken till att det finns så relativt få friskolor i Finland är att den finska skolan håller så hög kvalitet att både elever och föräldrar i de flesta fall är tämligen nöjda?

.

Common sense may tell you that the ending will be sad, and now’s the time to break and run away. But what’s the use of won’drin’ if the ending will be sad? He’s your fellow and you love him. There’s nothing more to say.