Valborg

Det finns traditioner som upprätthålls bara för att. För att det alltid varit så, för att det förväntas att alltid förbli så. För att det är tryggt med upprepningar, för att man vet vad man har men aldrig vad man får. Det kanske inte är så roligt, men det är vad man får hålla till godo med, för att Det Ska Vara Så.

Och så finns det Traditioner som består, och förs vidare, trots väder och motgångar, för att människor vill, och trivs med, uppskattar och levandegör. Såna traditioner ser inte likadana ut i år som de gjorde för tjugofem år sedan, och de kommer att ha ändrat utseende igen om ytterligare tjugofem år (förmodligen tidigare än så, men tjugofem år är ungefär vad det tar att gå från livsglad ungdom till medelålders dystert konstaterande att traditionen är förstörd, annat var det när man själv var ung)

Glad Valborg, alla. Håll ett öga på varandra, hjälp den som hamnar i trångmål och ha överseende med den som behöver det.

Do Not Underestimate the Power of Playstation

Sven Otto Littorin tycker, berättar Aftonbladet, att det är dumt att minst etthundra tusen unga är arbetslösa. Det har han alldeles rätt i.

Sven Otto tycker vidare att ”det måste löna sig mer för de unga att gå till Arbetsförmedlingen”. Det skulle man kunnat tolka som att han förstår att anledningen till att fler än 100 000 unga är arbetslösa helt enkelt är att det inte direkt dräller av lediga jobb som ger en möjlighet till stabil tillvaro.

Men Sven Otto tänker på ett annat sätt: ”Samtidigt kan han tänka sig att det behövs ställas hårdare krav på aktivitet* för att kommunerna ska betala ut socialbidrag”. Det tycks fortfarande som om kopplingen arbetslinjen – jobb är en missuppfattning. Arbetslösa ungdomar och andra slashasar skall hållas i herrans tukt och förmaning, men Sven Otto, till skillnad från en del politiska falangkamrater, inser att även om hungriga hundar jagar bäst går effekten förlorad om hundarna tvingas svälta:

Inför nästa mandatperiod kan Littorin också tänka sig att diskutera både en höjning av taket i a-kassan och en höjning av garantibeloppet för arbetslösa, om det finns utrymme för sådana reformer i statsbudgeten. Om det läget uppstår så tycker han att en höjning av garantibeloppet är mest angeläget. Beloppet är i dag 320 kronor om dagen för de som inte kvalificerat sig för a-kasseersättning. Det kan till exempel handla om unga som precis kommit ut i arbetslivet.
– Fördelningspolitiskt är det mest träffsäkert. Man måste ha råd att äta och leva, säger Littorin

Den här dikten, skriven av James Sinclair, förklarar väldigt tydligt varför det inte finns något automatiskt motsatsförhållande mellan att vara en tvspelare och att vara en produktiv samhällsmedborgare, snarare tvärtom. Förklaringen går utmärkt att applicera på resor, studier och annat som unga utan anställning använder sin tid till:

Do not underestimate the power of Playstation

For years I’ve lived a double life.
In the day I do my job,
I ride the bus,
Roll up my sleeves with the hoi polloi.
But at night I live a life of exhilaration,
Of missed heartbeats and adrenaline,
And, if the truth be known,
A life of dubious virtue.

I won’t deny I’ve been engaged in violence,
Even indulged in it.
I have maimed and killed adversaries,
And not merely in self defence.
I have exhibited disregard for life,
Limb,
And property,
And savoured every moment.

You may not think it to look at me,
But I have commanded armies,
And conquered worlds.
And though in achieving these things
I have set morality aside,
I have no regrets.
For though I’ve led a double life
At least I can say,
I have lived.

*Aktivitet betyder i det här sammanhanget att tillbringa sin tid på åtgärd anordnad av det offentliga, vare sig denna åtgärd ger något, fyller någon funktion utöver förvaring och kontroll eller ens är vettigt organiserad.

Polisen och professionalismen

SvD och Sydsvenskan berättar att den bloggande polisen som skröt om sitt ollande av polisbilar och uttalade sig raljerande om personer han mötte i sitt arbete nu riskerar att bli av med sin tjänst som polis.

Mårten Unbeck, chefsjurist på Skånepolisen, reagerade starkt på dessa och ytterligare ett tiotal berättelser från bloggen.

– Det finns ett antal fullkomligt oacceptabla formuleringar, säger han.

Bloggen kom till polisledningens kännedom via massmedia och kunde efter visst undersökningsarbete identifiera vem som stod bakom bloggen.

Mannen, som är i 40-årsåldern, har arbetat som polis sedan början av 1990-talet. I ett brev som var avsett till sina kollegor beklagar han sitt agerande och de konsekvenser det har medfört.

Själv hävdar han att blogginläggen varit uppdiktade och i flera fall byggt på rena skrönor. Han hävdar också att hans kollegor kan gå i god för att historierna inte är sanna.

Sanningshalten är dock irrelevant, enligt Mårten Unbeck.

– Det har inte varit uppenbart för hans läsare att detta ska ha varit några påhittade skrönor. Tvärtom framstår det som om det är en polisman som berättar om sin egen vardag. Sammantaget menar vi att även om allt är skrönor så har detta skadat polisen så pass mycket att han grovt åsidosatt vad man får göra i anställningen. Det är ett så illojalt förfarande att det bör leda till avskedning, säger han.

Om mannen slutligen ska avskedas avgör Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen.

Detta med sociala medier och Internet är inte så enkelt alla gånger. Det är förblindande lätt att tro att man kan vara lika privat som i ett slutet sällskap, man ser inte sina läsare och märker inte deras reaktioner. Man hör inte människor kommentera och diskutera det man själv sagt.

Det är ett helt nytt sätt att kommunicera, och det kräver diskretion. Det är inte alla som klarar att hantera det, och konsekvenserna kan bli digra.

Statuslön

Det diskuterades, i ett sammanhang där jag råkade sitta med på ett hörn och höra diskussionen utan att egentligen delta, det här med lärare och löner. Argumentet att en civilingenjör tjänar väldigt mycket, relativt sett, och en lärare väldigt lite trots att utbildningarna är ungefär lika långa framfördes. Argumentet att läraren på sextiotalet tjänade väldigt mycket mer, relativt sett, än lärare gör idag och därmed hade högre status framfördes också.

Och så är det ju, och så var det ju.

Men svaret var krasst:

Nu är inte då. Det vi har omkring oss varje dag tar vi för givet, och idag är det inte längre ett privilegium att studera vidare efter grundskolan – tvärtom. Gymnasiet är i stort sett obligatoriskt idag, de flesta går i skolan från sex till nitton års ålder – det är tretton år. Skolan är vardag, och lärarna en del av denna vardag. I takt med att skolan blivit vardag har lärares status sjunkit, och idag står vi där vi står. Om vi verkligen vill höja vår status kan vi inte fortsätta i samma spår, utan måste ändra vårt arbetssätt.

Det är inte självklart lätt att tugga i sig.

Kjaaaamisar!

Att en ung människa, tonåring eller inte, pepprar sina cybermissiver med emoticons och små hjärtan och avslutar med ett entusiastiskt KJAAAAMIS!!!!! ❤ är charmigt, det lockar oss att le och tänka på skribenten som just så valpaktigt ivrig som bara unga människor kan vara. När avsändaren är i min ålder är det inte längre lika charmigt. Åtminstone jag uppfattar skribenten som lite lätt tvångsmässigt fast i en önskan om att förbli förevigt ung, och jag får svårare att fästa någon som helst vikt vid dennes ord.

Jag säger inte att den som väljer detta språkbruk är korkad eller dum, obildad eller saknar insikter. Jag säger bara att ordval har betydelse. Jag personligen får kämpa hårdare för att ta den medelålders kjamaren på allvar, och det är inte alltid jag har tid och lust och möjlighet att slösa kraft på det. Det är lite tråkigt när människor tar illa upp över detta, men inte heller det är något jag alltid har tid eller lust eller möjlighet att slösa kraft på.

Var och en använder det språk och de uttryck h*n själv väljer, men bör rimligen vara beredd att acceptera att omgivningen reagerar på detta.

Dagens ungdom!

Det blir ibland lite udda när medelålders människor gör sig till tolk för hur ungdomar tänker och tycker och vill ha saker och ting. De är mycket vänliga, diplomatiska och försiktiga när de påpekar detta, ungdomarna, men påpekar det gör de.

Överlag är de väldigt rakt på sak, och det krockar brutalt med den äldre generationens smygande kring den heta gröten. Ungdomar kommunicerar, de talar om vad de vill ha och vad de behöver, de är hänsynsfulla och de lyssnar på varandra. De inger hopp inför framtiden, ungdomarna.