Morricas #julkalender lucka 20

I dag är det skolavslutning på Hvilan. Dagens inleds med att kulturgruppers utställningar och presentationer över hela skolan, vi vandrar runt, tittar, berättar, kommenterar och frågar. Sedan samlas vi i Gröna Salen, musikgruppen uppträder, rektor och musiklärare uppträder, rektor håller tal och sedan börjar hela det långa lovet, och först nästa år träffas vi igen i klassrummen.