Gröna städer

Alla städer har inte en övergiven spårväg som sådär lite lämpligt ger utrymme för parker och planteringar på ett annat plan än trafiken. Men många städer och samhällen har områden som ligger i träda, som förfaller, Forskning antyder att människor mår väl av grönområden, att människor mår väl av vackra städer, att människor mår väl av att bidra till att göra städer vackrare. Själv är jag väldigt förtjust i ruiner, övervuxna med ogräs, men så särdeles tillgängliga för allmänheten är de sällan.

Visst är det fint?