Tidsresor

Sen jag började jobba som lärare har jag levt med en anings förskjutning i tidsdimensionen – mitt år börjar och slutar ungefär vid midsommar, och det kalendariska årskifte vi precis passerat har bara ett symboliskt värde. Anne-Marie Körlings inlägg om hur det pedagogiska året nästan börjat påminner mig än en gång om att alla ser inte saken på samma sätt.

Och jag funderar vidare på att om man ser detta nyår som nyåret, och januari som nystarten, då blir det här med att den nya lagen skall börja tillämpas i början av året ett annat sätt att se på det än min tanke om att den börjar tillämpas mitt i året. Jag har funderat över om detta månne är smått genialiskt, att börja så mitt i och liksom tvinga skolorna att simma istället för att börja i början av ett läsår och ge möjligheten till mjukstart och ett ben i båten och ett på bryggan.

Ett tidsfilosoferande som förmodligen inte gjorde någon människa klokare, men som fanns i mitt huvud och ville ut.