Svenskar inte unika

Seriöst, raringar, svenska förhållanden är inte fullt så unika som vi gärna föreställer oss, svenska hjärnor skiljer sig i mycket liten grad från internationella hjärnor, svenska elever har ungefär samma behov av bra lärare som elever i andra länder, och vad som gör en lärare bra för elevernas lärande är ungefär detsamma här som på andra håll.

Internationell forskning är – håll i er nu – tillämpbar även i Sverige. Svenska skolor har mycket att lära av erfarenheter från andra länder.

Vi behöver ta del även av den forskning som inte bekräftar oss, som inte stämmer in på hur vi ser världen och våra föreställningar. Vi behöver i synnerhet ta del av den forskningen som utmanar vårt tänkande, som ställer saker på sin spets, som känns sådär besvärande när den artigt antyder att vi kanske inte arbetar fullt ut helt optimalt, eller rent åt helvete.Är vi med? Bra, då kan vi gå vidare.

Half a brain

Så här ser den ut, min tredje hjärnhalva, den som innehåller mitt arbetsminne, den som gör vardagen möjlig, som ger mig utrymme att slappna av och veta att jag kommer att komma ihåg inplanerade möten, inte bara tid och datum utan med vem eller vilka, varför och vad jag förväntas ha förberett när jag kommer dit, att jag är på väg till butiken för att handla, vad jag ska handla, vad som hänt på lektionerna i höst och vinter, vilken biograf i vilken stad det är jag ska se vilken film på med vem, när jag har bokat tvättstugan, när bussen går på morgonen… ja ni vet, typ allt:

Den anlände i dag, och min vardagsstressnivå sjönk genast med åtminstone tio klick vid insikten om att jag har ett arbetsminne igen.

Det verkliga skälet till att vi har hjärnor

Vi har en hjärna av en orsak, av en enda orsak: för att åstadkomma anpassningsbara och komplexa rörelser. Det finns ingen annan orsak för att ha en hjärna.

Tänk på saken. Rörelse är den enda metod du har för att kunna påverka världen omkring dig […]

Tänk på kommunikation: tal, gester, skrift, teckenspråk – alla blir till genom sammandragningar av dina muskler.

Det här med neurovetenskap och kunskapen om hjärnan, hur den fungerar och inte fungerar och varför den fungerar just si och inte så dyker upp då och då i skoldebatten. Här är ytterligare en pusselbit, en sån som kan få oss att fundera över om vi verkligen lagt de andra bitarna på rätt ställe. Det är bra att tänka den tanken ibland:

.