Framtidens skola

Om vi väljer att hålla fast vid ett skolsystem som i antal år ser ut som det gör idag kommer de sexåringar som precis börjat skolan runtom i landet att gå ut gymnasiet år 2023. De finns mycket att vinna på att hålla det i minnet när vi pratar om skolan, lägger upp kursplaner och planerar och genomför lektioner.

Elever i framtidens skola började bara häromdagen. Hur ser världen ut när de går ut? Det vet vi inte, men det vi vet är att den ser inte ut som den gör idag. Den påminner kanske om idag, i lika hög grad som idag påminner om 1997, eller 1984, eller 1973, men det är inte säkert.

Eleverna i framtidens skola har börjat. Vi undervisar i framtidens skola.

Det förpliktigar att tänka på, visst gör det?