#skolchatt

Kvällens skolchatt handlade om olikheter – är det tillåtet att vara olika, att göra olika, att se olika ut? Är det tillåtet för elever? För lärare? För rektorer? Och vem är det egentligen som avgör vad som är tillåtet eller inte tillåtet på en skola? Är det rektorn? Lärarkåren på en skola? Elevrådet? Styrdokumenten? Eller är det månne så att det är de inflytelserika föräldrarnas värderingar och önskemål som styr?

Och finns det för få kufar i svenska skolor idag?

Ta del av de livaktiga och intressanda diskussionerna här, eller här där du också har möjlighet att kommentera och vara med i samtalet.