Förförståelsens förväntningar

Vi pratar mycket om kontext och sammanhang, om hur stor skillnad förförståelsen gör för förståelsen när vi stöter på något vi inte stött på tidigare. Det kan gälla skönlitterär text, andragradsekvationer, kulturella fenomen, språk, möten, resvägar eller många andra fenomen.

Inte minst instruktioner.

Vi pratade om det tidigare i dag. Det är frustrerande att formulera instruktioner, hur glasklara formuleringarna än tycks vara kommer vi aldrig någonsin undan det faktum att varje person som tar del av dem är påverkad av hur formuleringarna använts tidigare. Tider och datum t ex kan tolkas bokstavligt eller mer flexibelt beroende på hur de använts tidigare, utrustningslistor kan upplevas som goda råd, absoluta eller vänliga rekommendationer, läsanvisningar tolkas som just läsanvisningar, men lika gärna som en information om vad som kommer att gås igenom, eller vad som kan användas för att kolla upp de delar av lektionen eller föreläsningen som missades i efterhand.

Inte för att den som läser instruktionerna är korkad eller obegåvad, utan för att hens tidigare erfarenheter lärt hen att det är så datum, utrustningslistor etc bör tolkas.

Vi vinner på att vara lika medvetna om förförståelsens betydelse för förståelsen när vi formulerar instruktioner som när vi förbereder en genomgång eller en lektion. Allt blir lite enklare så.

I ögonvrån

Jag skymtar något i ögonvrån, ett perspektivproblem som jag anar har stor betydelse och ställer till problem. Det har med läsförmåga att göra.

Den är liksom på tapeten just nu. Man oroas lite för att det häringa Internetet leder bort barnen från den uppbyggliga litteraturen, förfasar sig över hur läsförmågan förändras till något man inte känner igen. Man trevar runt avkodning och textförståelse, studieteknik och litteracitet, men det blir liksom inte mer än trevanden i det offentliga samtalet.

Och jag måste vara ärlig mot er – det bekymrar mig!

Det här med läsförmåga är bortom avkodning och studieteknik, det är bortom sentimentalt nostalgiska måsteläsa-listor och förskräckta fördömanden av förändringar. Vägen går genom litteracitet, genom analys och reflekterande, genom förförståelse och vetskap om underförstådda samband.

.