Isvatten

Här förleden skrev jag lite om Hans Roslings artikel om is. Karin Bojs skriver också om saken i DN:

Istäcket i norra ishavet har just nu den näst minsta utbredning som har observerats sedan satelliterna började mäta för över trettio år sedan. Nivån ligger mycket nära rekordåret 2007 och det är en helt öppen fråga – beroende på vädret de närmaste veckorna – om 2011 blir ett nytt rekordår […]

Naturligtvis spelar naturliga variationer en viss roll. En ny studie av Jennifer Kay på USA:s nationella center för atmosfärforskning uppskattar att ungefär hälften av avsmältningen kan förklaras med naturliga variationer, såsom förändrade vindar. Resten beror på att jorden blir varmare.

Och den globala uppvärmningen beror i sin tur till stor del på att människor släpper ut så mycket koldioxid och andra växthusgaser. Det är nästan alla forskare, som faktiskt arbetar med frågan, överens om. Att många andra personer har invändningar av politiska eller ekonomiska skäl är en annan sak […]

Klimatmodellerna kan bli ännu bättre i många detaljer, men huvudpoängen, att fossila bränslen påverkar klimatet, står på stadig grund.

För den som vill se istället för att läsa om visar och berättar fotografen James Balog om sitt arbete med att dokumentera vad som händer med glaciärisar:

.

Ville bara nämna det.

En Kurt Russel ifrån

We’re just one Kurt Russel short of Escape from New York.

Så poetiskt beskrev någon på Twitter situationen i New York just nu. Butikerna är stängda, och på gatorna är det nästan bara polisbilar och Irene som rör sig. Jag gläds åt varje tweet, varje mejl, varje blogguppdate från vänner och bekanta, både för att de är livstecken och för att det är mindre nervöst att ha någon liten bild av vad som händer än att låta fantasin löpa fritt.

.

Det är svårt att föreställa sig gatorna i New York utan trafik, trottoarerna utan människor, butikerna och barerna stängda och igenbommade. Det är ännu svårare att föreställa sig att det är fullt möjligt att den amerikanske presidenten har rätt när han säger att detta är en historisk orkan, men att den inte är historisk för att den är unik, utan för att den är den första i sitt slag.

Vi lever i intressanta tider. Klimatmässigt också.