Genuint inspirerande

Det här fortbildningsprojektet jag pratat lite om ibland fokuserar på tre områden – hållbar utveckling, entrepenörskap och kommunikation. Viktiga områden alla tre, och än viktigare är att man kommer ihåg att alla tre områden hänger ihop.

Till exempel såhär. Denna slags berättelser, de människor han berättar om, ja, inte minst det han berättar om sig själv, finner jag genuint inspirerande:

.