Köttskatt

Det var måndag i går, och i dag läser jag om Jordbruksverkets förslag att införa en koldioxidskatt på kött:

Svenskarna äter näst mest nötkött i EU och en stor del av köttet importeras.

I rapporten ”En hållbar köttkonsumtion” slår verket fast att  västvärlden måste dra ner på köttätandet för att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelsproduktion. Just produktionen av nötkött står för en betydande del av livsmedelsproduktionens utsläpp av växthusgaser.

Rapporten tar upp möjligheten att införa en koldioxidskatt i konsumentledet baserad på hur mycket utsläpp som orsakas av kött.

Jordbruksverket betonar att lösningen för att minska köttkonsumtionen inte är enkel att nå. Men verket tror inte att en tydligare hållbarhetsmärkning av kött räcker för att på allvar minska köttkonsumtionen. Därför vill man initiera en diskussion utifrån förslaget om en koldioxidskatt som läggs på konsumenterna.

Så klokt av dem. Vill man åstadkomma en förändring i konsumtionsmönster är mode och trender den mest effektiva metoden. Den näst effektivaste är utan tvekan att styra med hjälp av pris.

Ett gott initiativ. Trots allt tror jag vi alla är rätt överens om att det här konceptet framtid, det är något vi gärna vill ha mer av.