#nf2014 i #Hyllie

Sista dagen på jättearrangemanget #nf2014. Här är människor från många hörn av världen, arrangemang av många slag i alla hörn, föreläsningar, seminarier, utställningar, uppträdanden, politiska manifestationer, politiska motsättningar, möten, inkluderande, exkluderande, det talas om strukturer, om hälsa, om sex, om nätverk, om samhälle, om framtid, miljö, kärlek, kön, kultur, litteratur och helt säkert mycket mer. Jag är en människa och har hunnit se, höra och uppleva en bråkdel, och missat mycket.

En känsla av att hjärnan är helt fullmatad och sprickfärdig, och att jag knappt hunnit uppleva mer än lite i ena kanten.

Men det jag reflekterar över just nu, och varje gång jag anlänt hit, lite stadsplaneringsroad som jag är, är hur provisoriskt och på samma gång nedslitet och ofärdigt området ter sig. Det är byggställningar, baracker och containers överallt, sprucken asfalt hastigt lagad, tillfälliga vingliga krokiga gångvägar, proviserade parkeringsplatser. Det finns såklart en plan, en vision, och de byggnader som är klara är nog så vänliga mot ögat, men helhetsintrycket är tyvärr att entusiasmen liksom gått ur projektet Hyllie.

Jag hoppas det är övergående.

Morrica och IDOL

Jag har gett mig själv i uppdrag att försöka följa IDOL-säsongen i år. Dels i syfte att kunna småprata om serien, att kunna kommentera på Bards tårar i kontext, inte bara som ett klipp på Youtube, att hitta en favorit eller två och följa dessa. Det kommer att komma ett röstningsförfarande, där man som tv-tittare förväntas smsa in och rösta på sin favorit. Om jag kommer delta i detta eller inte har jag inte tagit ställning till ännu, det blir en senare fråga.

Jag ser redan effekter av mitt tittande – tidningsartiklar om unga människor jag inte alls skulle känt till om jag inte sett programmet och således inte gett mer än ett förstrött ögonkast ger mig nu en uppfattning om hur media bidrar till att lyfta fram vissa av de unga presumtiva artisterna, och genom tystnad låta andra sjunka in i bakgrunden. Det är mer än programmet som pågår här.

Men kan kvällspressen kan jag. Här – mina favoriter, om ni röstar på dem gör ni mig glad:

och