Slutstunget

 Har ni noterat att en av våra större aftontidningar bytt slogan? Från en tidning med sting i till berörande berättelser känns steget långt. Jag funderar över vad det är de vill ha sagt med detta, och om det bara säger något om tidningen i fråga eller om det månne är relevant för hela dagstidningsbranschen?