Den könsneutrale läraren

Det sägs att de flesta lärare är kvinnfolk. Ändå tycks det mig som att de flesta röster jag hör i skoldebatten har genomgått målbrottet. Beror det på var jag lyssnar? Hur jag lyssnar? När jag lyssnar?

Borde jag vara upprörd över detta? Borde jag sträva efter att lyfta fram fler kvinnliga röster? Dämpa manliga?

Vet ni vad – det tänker jag inte göra. Det viktiga är inte vilket kön den som talar har, det viktiga är vad personen säger.

Låt oss komma ihåg det.

.