Lära som lärare

Jag har precis skickat in anmälan till de sommarkurser jag söker, i år ser jag fram mot att läsa om vissa litterära genrer i kontext, dvs var de uppstod och varför de uppstod just där, hur samhället såg ut där de uppstod, hur de (jo, både genrer och samhällen) utvecklats genom tiderna (om de har det) och varför utvecklingen av just den genren sett ut just så. Visst låter det lite spännande? Som språklärare är ju litteratur ett av de verktyg jag använder mest frekvent, och jag strävar efter att hålla verktyget vasst genom att läsa diverse litteraturkurser då och då.

Nej, det är inte skryt över hur ‘duktig’ jag är som är avsikten med det här inlägget. Jag anar att det kan finnas en och annan som redan rynkat ogillande på näsan, avfärdat mig som skrytsam och slutat läsa. Ändå är vi rätt många lärare som passar på att fortbilda oss under sommarlovet, det nätverkas och utbyts erfarenheter, man reser iväg på intensivkurser, man läser (som jag gör) distanskurser via nätet, workshoppar och helgkursar. Och det är väldigt givande, kul, spännande, utvecklande, utmanande och jag tror, ärligt talat, att det gör det lättare att bli en rimligt bra lärare.

Inte bara för de ämneskunskaper man tillägnar sig, även om de är mycket viktiga och kommer till nytta och glädje i klassrummet under många år. Jag tror att efter nätverkande är den viktigaste funktion lärarfortbildningar fyller hur den sätter vårt fokus på lärandet, hur den påminner oss om hur det är att vara den som lär sig, den som har till uppgift att tillägna sig den kunskap någon annan har och erbjuder oss att ta del av, hur viktig kontakten med läraren är, hur stor skillnad det gör att studera och tänka tillsammans med andra.

Kanske är det rent av är den allra viktigaste.

Ska ni läsa något i sommar?