Lönekriterier

Jag hänger inte helt med i hur tankegångarna bland framför allt lärare går när löneläget för lärare diskuteras, så jag skulle vilja höra ni tänker om ett par av de argument som för mig närmast liknar försök att få något fyrkantigt att passa in i ett runt hål.

Låt oss börja med grundskollärare som jobbar som förskollärare, för att det är lättare att få jobb där i den kommunen där de verkar, för att de tycker det är roligare eller av någon annan anledning. Bör de lönesättas som förskollärare eller grundskolelärare?

För mig är det uppenbart att de jobbar som förskollärare, och därmed ska ha förskollärarlön. Men deras faktiska, eller rent av dubbla i vissa fall, examen framförs ibland som ett argument för varför just dessa ska ha en annan lön än övriga förskollärare på samma förskola. Jag förstår inte riktigt hur man tänker där.

Om vi flyttar upp en bit i åldrarna hamnar vi bland de tidiga tonåringarna. Mellanstadielärare som jobbar som ämneslärare på högstadienivå, ofta omlokaliserade i samband med 4-9-reformen.

Här befinner vi oss i en annan situation, och där hamnade vi när vi gick över till att utbilda 1-7-lärare och 4-9-lärare. Den aktuelle läraren har alltså en äldre utbildning (och är således inte purung själv heller) till just mellanstadielärare, men jobbar som 4-9-lärare eftersom stadietänkandet luckrades upp, trots att det fortfarande både tänks och används i praktiken, i samband med 1-7/4-9-reformen. Ska de fortsätta jobba som höstadielärare, och erhålla all den ära, status och lön (observera att jag tillåter mig att vara lite skämtsam här i kommentaren om ära, status och lön) som erfares en dylik eller ska de återförpassas dit där de hör hemma?

Och så har vi det här med facklig tillhörighet. Är det, bör det vara, kommer det att bli ett lönekriterium? Förhandlar respektive fack, bör respektive fack förhandla, kommer respektive fack att förhandla enbart för sina medlemmar, så att anställda organiserade i Lf har, bör ha eller kommer att få ett annat löneläge än anställda organiserade i LR, respektive anställda utan facklig anknytning?

Jag är förvirrad och vet inte längre vilka argument som är på allvar och vilka som är på skämt, vilka som slängs ut i frustration och vrede och vilka som noga övervägs och formuleras omsorgsfullt innan de presenteras. Hur ser ni på saken? Vilka ytterligare aspekter behöver beaktas?