Begreppet ‘skyndsam tjänsteutövning’

Sune Ericsson är kommuntjänsteman i Solna, berättar Aftonbladet. Där har han ansvaret för att p-böter utfärdas vid felparkeringar. Ja, det vill säga, tjänsten utförs av Securitas, men han

är den högst ansvarige tjänstemannen för att alla som parkerar fel får böter

Vid minst ett tillfälle har han utnyttjat denna ställning till att få sin egen bot riven, dvs till att han själv fått parkera där han tyckte passade utan att han behövde betala böter när han blev fast. Han motiverar detta såhär:

Skyndsam tjänsteutövning, säger Sune Ericsson. Försenad till ett otroligt viktigt möte och då ställde jag ifrån mig bilen på gatan. Den stod i alla fall inte i vägen.

Men låt oss lämna det faktum att Ericsson tydligen anser att det borde vara tillåtet att parkera där han ‘ställde ifrån sig bilen’ eftersom den inte stod i vägen för någon, varken färdtjänst, sophämtning, varuleverantörer eller utfarter (det kan vara så, jag känner inte till Solna så väl att jag kan säga något om den saken) därhän en stund och istället titta på hans argument ‘skyndsam tjänsteutövning’. Ericsson är tjänsteman. Byråkrat. Mötet han skulle till kan mycket väl ha varit viktig, kanske till och med så viktigt som han försöker ge sken av, men det var ett möte. Han hade kunnat ringa upp och tala om att han blev lite försenad på grund av parkeringsproblem, han kunde till och med framhållit hur viktigt det är att någon i hans position är extra noga med att följa gällande parkeringslagstiftning. Ett möte kan skjutas på en kvart vid behov.

Skyndsam tjänsteutövning är ett begrepp som bör användas med försiktighet, annars förlorar det sin giltighet. Läkare kan ibland behöva parkera lite nonchalant vid skyndsam tjänsteutövning. Förskollärare kan behöva göra det. Poliser, brandmän, sjuksköterskor m fl kan behöva göra det. Ibland med sin privata bil, till och med. Det händer att tjänstefordon som lastbilar och traktorer kan behöva placeras lite här och där. Skyndsam tjänsteutövning innebär alltså sådana saker som får konsekvenser om de inte utförs genast, där en kvart kan bli fatal.

Lars-Göran i Svinarp går på möten, viktiga möten vars utgång får konsekvenser för många, men konsekvenserna påverkas inte av huruvida mötet blir en kvart försenat för att någon deltagare var tvungen att leta laglig parkeringsplats och sedan kanske fick gå ett kvarter eller två. Och det gäller verklighetens tjänstemän och kommunalpolitiker också.

Tack ändå, Ulf Ericsson, för ännu en tydlig demonstration av hur stor risken för korruption är när transparensen saknas i maktutövandet.

Om lärarlöner

Ett litet inlägg om det här med lärarlöner, varför de ser ut som de gör och hurusom det kan komma sig att det sannolikt inte blir någon ändring att prata om på den fronten vill jag dela med er innan jag traskar ut i snön för att förhoppningsvis transporteras till jobbet av kollektivtrafiken. Om den nu går.

Inlägget är skrivet av Ekonomistas och återfinns här.

En rask summering av deras inlägg lyder: höjda lärarlöner? Glöm det, det kosta alldeles för mycket!