Internationella läskunnighetsdagen

Det är idag. Det borde ge återklang i media och samhället, högtidlighållas med högläsning och jubel, men av någon anledning är det märkligt tyst om saken. Är det verkligen bara på Twitter man firar denna dag? Det kan jag inte tro!

På UNESCOs hemsida skriver man om betydelsen av läskunnighet, hur det är grunden för all utbildning, och en viktig del av det arbete som tarvas för att få ordning på det här med fattigdom och svält här i världen. Och det är ju sant, i och för sig, men det är något annat jag letar efter. Jag vill bli inspirerad, och jag vill att andra också ska bli inspirerade. Läskunnighet är viktig, absolut, politiskt viktigt, ekonomiskt viktigt, och det är en allvarlig fråga, visst, definitivt.

Men det är mer, mycket mycket mer än så!

Inspiration var ordet:

.