Svarta får och pirater

Om man är en ung människa fascinerad av böcker och tycker om att studera, men lever i ett sammanhang där normen är att böcker betraktas med misstänksamhet och akademiker föraktfullt avfärdas som odugliga veklingar med mjuka händer, händer det att man, i rädsla för att bli avslöjad som sammanhangets svarta får med alla de sociala konsekvenser det innebär, gömmer sin bokhylla som något skamligt.

Min poäng är att det är inte enbart elevernas inställning som leder till ointresse, och att det finns tydliga poänger med läxtid i direkt anslutning till skoldagen. Det ger bland annat en och annan utrymme att faktiskt utveckla sidor det inte riktigt finns utrymme att utveckla i vardagen utanför skolan.

.

Hos Metabolism och Tysta Tankar funderas också över detta med betydelsen av elevens vardagssammanhang.