Över regnbågen

Regnbågar är vackra, fascinerande fenomen. Över hela jorden har de viktiga funktioner i mytologier, ofta som en väg, som en bro eller vägvisare till fantastiska platser, och det är inte annorlunda idag. Regnbågen som symbol för vägen till en värld där kärlek är kärlek, där inga lagar stänger ut briljanta forskare från forskning, inspirerande lärare från klassrum, skickliga läkare från operationssalar, fantastiska artister från scenen, tvingar någon till ett liv i förnedring och lidande på grund av kärlek är enkelt, och tydlig. Den är varken hotfull eller aggressiv, bara öppen och välkomnande.