Språk är makt

Elever med ett fattigt språk, oavsett om de har svenska som modersmål eller inte, kommer inte lyckas nå skolframgång om inte vi i skolan ger dem verktygen att lyckas. Det är skolans uppgift. Där misslyckas vi.

Anna Kayas sammafattning av den andra delen i Zarembas reportageserie om den svenska skolan är klockren. Den som har en begränsad förmåga att uttrycka sig har en begränsad förmåga att kommunicera, förmedla sitt budskap, övertyga, nå fram. Det är lätt att man blir betraktad som mindre vetande, som en person med begränsad fattningsförmåga, som lite dum om man inte kan uttrycka sig. Om ens språkliga begränsningar gör att man inte riktigt förstår allt som sägs riskerar man att bli manipulerad och lurad. Man missar en massa information och kan hamna i underläge eller rent av utanför all gemenskap på grund av missförstånd.

Jag har varit på föreläsning idag, professorerna Pauline Gibbons och Maaike Hajer talade om vikten av att undervisa språklärande i alla ämnen. Innerligt inspirerande, spännande, viktigt och angeläget! Jag behöver smälta det innan jag skriver mer.