Now is the month of Maying

och som varje år är maj i princip fullbokad långt innan Valborgsmässoafton. Trots detta är fantastiska, underbara, upptagna människor villiga att ställa upp med kort varsel för att med sin tid, närvaro och klokskap göra Hvilans manifestationsdag den sextonde maj helt fantastisk.

Det gör mig helt lycklig, varm och lycklig i själen!

Välkomna att se, höra, uppleva, smaka, lukta, delta i och känna på allt det som kommer hända när Hvilan ägnar en dag åt temat Göra Skillnad.

Sextonde maj, hela eftermiddagen från tolv till fem.

Saker på gång

I maj tycks det vara något spännande på gång i Malmö. Det handlar om språk, det handlar om möten, det handlar om nätverkande….

och mer kan jag inte säga just nuHöstförberedelser

Maj är en komplex månad. Samtidigt som den innebär slutet på läsåret, slutspurten för många, sista dagars heliga för somliga och triumfvarvet för andra och betygssättningstider, omdömeskonferenser och nationella prov att rätta för lärarkåren så bär den också början till nästa läsår i sitt sköte.

De nya kursplanerna medför ny litteratur, nya moment och i viss mån nytt tänkande kring planering och samplanering. Det finns nya tankar kring det här med nätet och digital teknik i de nya styrdokumenten man måste tänka till kring, samtidigt som man naturligtvis inte kan släppa de kurser som brakar igenom slutskedet för öppna spjäll.

Om ni har en lärare i er bekantskapskrets och denne börjar agera lite irrationellt behöver det inte betyda att personen blivit galen. Det kan bara vara det faktum att det är maj. Var vänlig mot personen, ge den kaffe och rikta in den i ungefär rätt riktning. Det blir bättre.

 

Now is the month of Maying

I den delen av landet där jag befinner mig är det plötsligt försommar, komplett med varma vindar, blå himmel och strålande solsken över nejden. Träden slår ut, gräset är grönt, fåglarna bygger så kvistar flyger och far, blommorna hastar upp ur rabatterna, utegrillarnas stekos blandas med pollenmolnen och vinterbleka näsor vänds mot solen.

Många gläds åt detta. Jag gläds åt att många gläds.

Maj maj måne

Det är Valborgsmässoafton i morgon. Förutom att det innebär att ungefär hur mycket folk som helst, och så några till, kommer att samlas i stadsparken i Lund och grilla, umgås, lyssna på musik, prata med varandra, lära känna varandra även i den bibliska betydelsen och ha det allmän trevligt innebär det också att i övermorgon slår maj ner på oss med full kraft, med allt vad det innebär.

Var rädda om er, allesammans, ok?