Fortbildning #folkbildning ja ja ja!

I dag har ännu ett spännande fortbildningsprojekt dragit i gång på allvar. Jag vet, jag är fruktansvärt priviligierad den här terminen, idel spännande, givande, inspirerande fortbildningar slår ut i blom omkring mig!

Dagens projekt, som kommer fortgå under våren och vidare in i nästa läsår, handlar om att kommunicera matematik – hur uttrycker man sig, hur skriver man, hur skriver man på tavlan, vad delger man i förväg, hur visar man, vad visar man, använder man bokens exempel eller egenkomponerade, och inte minst: hur uppfattar den som lyssnar, läser, ser, följer det man kommunicerar?

Sänder man det man tror sig sända?

Och hur kan man göra för att förtydliga? Laborationer? Tillämpad matematik? Vardagsförankra? Framtidsförankra? Berätta om hur man kom på att man kunde räkna sig fram till just detta just såhär?

Och så det mest fantastiska (för mig personligen) i det nätverk som börjar vävas finns en hel hög intressanta, spännande människor att lära känna och samverka med.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih! (<— glädjetjut!)