Hej mattelärare

Jag vill bara påminna om att ni gör de framtida matematikstudierna lättare för era elever om ni lägger tid och kraft och energi på att förklara, exemplifiera och se till att befästa kunskapen om ett tecken som elever skrämmande ofta har problem med:

Det är väldigt svårt att få något riktigt flyt i matematiken om man inte riktigt vet hur just detta tecken fungerar. Man kommer liksom ingen vart.

Och det är ju lite synd, ty matematik är rätt kul.

.