…vivere non est necesse

Samtalet hos Mats börjar nog så oskyldigt, det rör sig från den bedrägliga banaliteten i schlagertexter till de långsiktiga fördelarna med att misslyckas då och då. Och så plötsligt tar det ett skutt rakt ut i seglingen som metafor och ansvar, kunskap och samarbete kommer in i bilden.

Navigare necesse est vivere non est necesse

Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt

Schlager är allt annat än banalt, och dessutom är bilden Mats illustrerar inlägget med i all sin enkelhet värd ett besök, bara den.

.

Skillnaden mellan misslyckande och misstag

Seth Godin skriver om hur han ser på skillnaden mellan misslyckande och misstag.

Efter att ha lyssnat till reaktioner på studentexamensförslaget känns hans ord extra aktuella. Många lägger fokus på Misslyckandet, lever sig in i känslan för den som inte blir godkänd i en studentexamen och talar i brösttoner om hur förfärligt hemskt det blir för den som tvingas ”gå ut bakvägen”.

Jag hyser en förhoppning om att fokuset så småningom skall vidgas till att omfatta även de övriga skolåren. Det är ju så att denna examen inte kommer att drabba ungdomarna som en blixt från klar himmel, de går såväl i grundskola som gymnasiet dessförinnan och kommer att få undervisning i alla ämnen de kan examineras i. De kommer att få många år på sig att lära sig allt de behöver kunna, och få gott om tillfällen att prova på examinationsformerna.

Det kommer givetvis att finnas de som av olika anledningar inte blir godkända. Det kommer att finnas de som av olika anledningar aldrig går upp i examen. Livet händer även i skolåren. Världen går inte under för det, och de döms inte till livslångt utanförskap. Det finns, som vi pratade om i går, alternativa vägar att gå.

Det stora problemet med denna kollektiva misslyckandenoja är inte att dörrar stängs – de går att öppna igen – utan att den sprider en kollektiv, förminskande rädsla för misslyckande. En lärare som i missriktad välvilja försöker skydda sina elever från misslyckanden berövar eleverna erfarenheten att de kan resa sig igen, starkare och klokare av erfarenheten.

Godin framhåller i sitt inlägg att det här med att misslyckas inte på död och pina är det sämsta som kan hända en:

A failure is a project that doesn’t work, an initiative that teaches you something at the same time the outcome doesn’t move you directly closer to your goal.

A mistake is either a failure repeated, doing something for the second time when you should have known better, or a misguided attempt (because of carelessness, selfishness or hubris) that hindsight reminds you is worth avoiding.

We need a lot more failures, I think. Failures that don’t kill us make us bolder, and teach us one more way that won’t work, while opening the door to things that might.

School confuses us, so do bosses and families. Go ahead, fail. Try to avoid mistakes, though.

Att inte våga riskera ett misslyckande gör det väldigt svårt att lyckas. Det vore ett misstag.