BLS

En stillsam version av the First Noël denna morgon:

.

Projektet – en uppdatering

Jag trivs bra med havsmetaforen i sammahanget, så jag fortsätter med den ett tag om det är i sin ordning.

Trots morgonens farhågor konstaterar jag att min egen kompass fungerar som den ska, trots att de magnetiska hållpunkterna ibland befinner sig på glid och trots att den farkost jag befann mig ombord på inte var långsiktigt hållbar kom jag i hamn. Hamnen är inte den förväntade, men den är livaktig och spännande och ser lovande ut.

.

.

Skrytinlägg i början av höstterminen

Utan att lämna ut någon vill jag bara skryta lite över det faktum att det presenterades inte mindre än fyra Mycket Trevliga presentationer idag, och till detta ett konsekvent stöttande, uppmärksamt och entusiastiskt publikande. Mitt bidrag var en hatt, i övrigt kunde jag luta mig tillbaka och njuta av att bara sitta och vara stolt. Och vi är bara i början av september, det här kommer att bli ett intressant år!

.

.

Den har ni förtjänat, allesammans!