Biblioteket växer fram

Steg för steg växer det fram, mitt lilla bibliotek. Ännu så länge är det en tankekonstruktion, men del efter del anländer och slår sig bidande ner i väntan på att träda in i handlingen, som dvärgarna i Bilbos håla.

I dag fick jag hjälp av en kär och älskad vän, som visade sig mycket skicklig på att fickparkera, med att hämta en bokhylla i Malmö. Taklampan hänger ännu i köket, mattan är oköpt men bäddsoffan, där övernattande gäster skall få vila omgivna av berättelser, väntar i ett närliggande rum, böcker och bokhyllor spridda i andra rum väntar på att få inta sina nya positioner, och de möbler som skall flytta till det rum där bäddsoffan väntar just nu tycks nästan otåliga att få ge sig åstad.

Karlfeldt beskriver känslan perfekt:

Intet är som väntanstider,
vårflodsveckor, knoppningstider,
ingen maj en dager sprider
som den klarnande april.
Kom på stigens sista halka,
skogen ger sin dävna svalka
och sitt djupa sus därtill.
Sommarns vällust vill jag skänka
för de första strån som blänka
i en dunkel furusänka,
och den första trastens drill.

Intet är som längtanstider,
väntansår, trolovningstider.
Ingen vår ett skimmer sprider
som en hemlig hjärtanskär.
Sällan mötas, skiljas snarligt,
drömma om allt ljuvt och farligt
livet i sitt sköte bär!
Gyllne frukt må andra skaka;
jag vill dröja och försaka,
i min lustgård vill jag vaka,
medan träden knoppas där.

 

Tango

Jag skulle vilja lära mig dansa tango. Det är en plan som så småningom kommer att realiseras, men just nu tycks det som förspökt.

Det som krävs ser på ytan enkelt ut. Det är, såvitt jag förstår, två par skor, en kurs eller workshop, övertygningsförmåga och en tid som passar. I såväl Malmö som Lund står de två första till buds, i flera olika upplagor. Den tredje tror jag är överkomlig den också.

Men den fjärde.

*suck*

.

.

No mistakes in a tango. Not like life. Simple. That’s what makes a tango so great. If you make a mistake, get all tangled up, you just tangle on.

.