Skolan och internettet

Internet har äntligen blivit en naturlig del av skoldebatten. Visserligen lite väl ofta omtalad i en slags okritiskt nyförälskad ton, som Framtidens Lärande [insert tindrande ögon] och Morgondagens Klassrum [insert storögd fascination] trots att det man pratar om faktiskt är dagens teknologi. Morgondagens kommer sannolikt att skilja sig ungefär lika mycket från dagens som dagens skiljer sig från gårdagens [insert overhead] och gårdagens från förrgårdagens [insert flanellograf]

Internet kan vara lite skrämmande ibland, i all sin öppenhet, men vet man hur det fungerar blir det genast mindre läskigt.

.