Svenskt Näringsliv och världen

Svenskt Näringsliv vill höja statusen på de utbildningar de förstår sig på, den som väljer naturvetenskapliga utbildningar eller tekniska utbildningar bör, enligt SNs ”rapport” få bättre villkor på sina studielån än de som väljer att studera humaniora, kultur eller annat sånt mjukt, ni vet. SN sätter tummarna innanför hängslena och förklarar grötmyndigt att ungdomarna idag, de förstår ju inte bättre, de behöver få Kraftfulla Signaler Om Hur Verkligheten Ser Ut!

Dagens ungdom är en stor grupp individer, inbördes mycket olika men i en aspekt är de faktiskt väldigt lika varandra: de allra flesta har en rätt krass bild av den verklighet som kommer att möta dem när de blir vuxna. De vet att det är ett fåtal förunnat att faktiskt kunna försörja sig som kulturarbetare, men de vet också att de som lyckas jobbar stenhårt, inte bara med att utveckla sin individuella skicklighet utan också med att nätverka, ty utan kontakter är man ingen.

Hur sant detta är även inom näringslivet illustreras tydligt av den makabra dansen kring SAAB och Mullers desperata jakt världen över för att knyta ihop det nät som skulle kunna rädda företaget.

Jag är dock inte säker på att SN verkligen vill att fler unga ska söka sig till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Jag får en känsla av att det mer handlar om proportioner, man vill att en större andel av studenterna vid svenska högskolor och universitet skall läsa det man betraktar som Riktiga Utbildningar, och detta vill man uppnå genom att göra det svårare för de som studerar humaniora och kultur. Låter inte det snarare som att man vill minska det totala antalet studenter?

Naturvetare, vet ni vad?

Nu tänker jag göra lite skamlös reklam här:

Hvilan har vi faktiskt platser kvar för den som vill läsa naturvetenskaplig allmän linje i höst! Inte jättemånga, och det är först till kvarn som gäller om ni vill söka, men vi har faktiskt platser kvar både andra och tredje året.

Varje år utexamineras läkare, sjuksköterskor, veterinärer, barnmorskor, tandläkare, ingenjörer, tekniker, kemister, biokemister, biologer, forskare och många fler från universitet och högskolor inte bara runtom i Sverige, utan runtom i hela världen, och många av våra (för vi ser med sån stolthet och värme på dem som lämnat oss och gått vidare ut i världen att de fortfarande är våra, i någon mån, åtminstone i våra hjärtan) naturvetarelever är bland dem.

Om du sökte till högskola eller universitet men betygen inte riktigt räckte till, fundera, men inte för länge, det är inte många platser kvar, på om ett år på folkhögskola skulle vara något för dig. Du kan söka i ännu en kvot, du får tillfälle att fördjupa, förstärka och utveckla dina kunskaper och du får tillfälle att erövra ett par av de där förtretliga meritpoängen som inte fanns för dig som gick ut för några år sedan genom att t ex läsa Engelska C och/eller matte C och D och E, om du vill och hinner.